Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Opis projektu / Project description:

Dzięki funduszom europejskim w Makowie Mazowieckim został oddany do użytku dawny budynek bożnicy bractwa Bet-Hamidrasz. Został odrestaurowany i będzie pełnił funkcje kulturalne i artystyczne. Realizacja projektu zdecydowanie pozytywnie wpłynie na podniesienie atrakcyjności miasta zarówno dla mieszkańców, którzy zyskają nowe miejsce kulturalne, jak i dla odwiedzających. W ramach projektu przeprowadzone zostały prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane. Wykonano także niezbędne instalacje, w tym wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne.

Obiekt będzie miejscem spotkań, wydarzeń kulturalnych, oświatowych, artystycznych oraz wystaw, a swoim charakterem będzie nawiązywał do historycznych tradycji miasta. W odrestaurowanym budynku będzie prowadzona również działalność komercyjna – wynajmowanie przestrzeni biurowych czy też organizowanie imprez kulturalnych. Partnerami projektu są: Towarzystwo Miłośników Ziemi Makowskiej i Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA.

Thanks to European funds, the building of the former Beth Midrash synagogue has been opened for use. It has been restored and will be used for cultural and artistic purposes. The project’s execution will contribute very positively to increasing the town’s attractiveness, both among its residents for whom it is a new centre of culture, and for those visiting. The project embraced conservation, restoration, and construction work. Essential installation work, covering water mains, drainage and electricity, was also carried out.

The building is to be a location of meetings, of cultural, educational and artistic events, as well as exhibitions, and the place’s character will reflect the town’s historical traditions. Commercial activities will also be conducted in the restored building – through the renting of office space and the organisation of cultural events. The project’s partners are: the Friends of Maków Region Society, and the ROSA organisation promoting activeness in society.

Galeria / Galery

Fot. Krzysztof Chojnacki

Informacje szczegółowe o projekcie:

Beneficjent / beneficiary:

Miasto Maków Mazowiecki / The Town of Maków Mazowiecki

Projekt / project name:

Restauracja zabytkowego budynku modlitewnego Bet-Hamidrasz w Makowie Mazowieckim pochodzącego z 1873 r. i przystosowanie na cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne / Restoration of the Historical Beth Midrash House of Prayer in Maków Mazowiecki, Built in 1873, and Adapting it for Educational and Cultural Purposes and Tourism

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 / Regional Operational Program of the Mazowieckie Voivodship 2014-2020

Działanie: 5.3. Dziedzictwo kultury

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / European Regional Development Fund

Całkowita wartość projektu: 1 775 280,93 zł

Wkład UE: 993 002,60 zł

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś