Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Renowacja Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu, a także konserwacja zabytków należących do kościoła to główne cele inwestycji, które decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymają ponad 4,8 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Dwie umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu ks. Zbigniew Jaroszewski.

 

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Pierwszy dofinansowany projekt dotyczy remontu Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu. Wnioskodawca wykona renowację elewacji ceglanej, renowację witraży, wymieni drewniane żaluzje. Renowacji lub wymianie poddane zostaną także posadzki oraz ławy kościelne. Na potrzeby wieży widokowej, przebudowana zostanie wieża kościelna. Remont przejdą wszystkie instalacje i sieci techniczne obiektu.

W budynku dzwonnicy zaplanowano remont konserwatorski elewacji ceglanej i tynków wraz z uzupełnieniem ubytków. Wszystkie zabytkowe detale architektoniczne zostaną odtworzone, a pokrycie dachu wymienione. Renowacja dotyczyć będzie także stolarki okiennej i drzwiowej, a istniejące schody zostaną rozebrane i przywrócone do historycznego wyglądu. Inne prace to m.in. wykonanie wzmocnień budynku, odtworzenie oryginalnych dzwonów oraz ocieplenie budynku.

Celem projektu jest ochrona zabytku, rozszerzenie oferty kulturalnej gminy Myszyniec oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu.

Tytuł projektu: Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu – wzrost regionalnego potencjału turystycznego

Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej

Całkowita wartość projektu:   5 192 273,83 zł

Kwota dofinansowania: 3 727 790,84 zł

Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe

 

ŻYĆ KULTURALNIE

Celem drugiego projektu są prace konserwatorskie zabytków ruchomych znajdujących się w dzwonnicy. Wnioskodawca wykona ekspozycję feretronów (przenośnych, obustronnie namalowanych obrazów religijnych w ozdobnych ramach, obustronnych płaskorzeźb lub figur świętych postaci na podstawie) w gablotach. Dodatkowo zainstalowane zostaną stanowiska multimedialne z oprogramowaniem (z aplikacjami), projektory, systemy nagłośnienia.

Po zrealizowaniu projektu, bazylika oprócz funkcji religijnej, będzie pełniła także rolę kulturalną.

Tytuł projektu: Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie

Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej

Całkowita wartość projektu:   1 673 777,90 zł

Kwota dofinansowania: 1 078 710,47 zł

Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe

 

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano kolejne 24 konkursy na przeszło 495 mln zł.

Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś