Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Anulowany nabór w ramach konkursu w Priorytecie V – Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności, typ projektów: Opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo – w szczególności dla parków krajobrazowych i rezerwatów

Na podstawie zapisów § 15. ust. 2 regulaminu konkursu nr RPMA.05.04.00-IP.01-14-001/15 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o anulowaniu naboru do konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa V – Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności, typ projektów: Opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo – w szczególności dla parków krajobrazowych i rezerwatów. Przyczyną anulowania konkursu są aspekty interpretacyjne dotyczące spójności katalogu wskazanych w regulaminie konkursu wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie z katalogiem beneficjentów określonych w dokumencie „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020″.

Nabór w terminie późniejszym

Jednocześnie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że nabór dla ww. typu projektów w ramach Działania 5.4 zostanie ogłoszony w terminie późniejszym, po usunięciu niespójności zapisów w dokumentach programowych RPO WM. Nowy termin naboru zostanie wskazany w harmonogramie naboru wniosków na 2016 r.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych