Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Anulowany nabór w ramach konkursu w Priorytecie V – Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności, typ projektów: Opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo – w szczególności dla parków krajobrazowych i rezerwatów

Na podstawie zapisów § 15. ust. 2 regulaminu konkursu nr RPMA.05.04.00-IP.01-14-001/15 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o anulowaniu naboru do konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa V – Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności, typ projektów: Opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo – w szczególności dla parków krajobrazowych i rezerwatów. Przyczyną anulowania konkursu są aspekty interpretacyjne dotyczące spójności katalogu wskazanych w regulaminie konkursu wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie z katalogiem beneficjentów określonych w dokumencie „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020″.

Nabór w terminie późniejszym

Jednocześnie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że nabór dla ww. typu projektów w ramach Działania 5.4 zostanie ogłoszony w terminie późniejszym, po usunięciu niespójności zapisów w dokumentach programowych RPO WM. Nowy termin naboru zostanie wskazany w harmonogramie naboru wniosków na 2016 r.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś