Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Anulowany nabór w ramach konkursu w Priorytecie V – Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności, typ projektów: Opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo – w szczególności dla parków krajobrazowych i rezerwatów

Na podstawie zapisów § 15. ust. 2 regulaminu konkursu nr RPMA.05.04.00-IP.01-14-001/15 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o anulowaniu naboru do konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa V – Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności, typ projektów: Opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo – w szczególności dla parków krajobrazowych i rezerwatów. Przyczyną anulowania konkursu są aspekty interpretacyjne dotyczące spójności katalogu wskazanych w regulaminie konkursu wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie z katalogiem beneficjentów określonych w dokumencie „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020″.

Nabór w terminie późniejszym

Jednocześnie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że nabór dla ww. typu projektów w ramach Działania 5.4 zostanie ogłoszony w terminie późniejszym, po usunięciu niespójności zapisów w dokumentach programowych RPO WM. Nowy termin naboru zostanie wskazany w harmonogramie naboru wniosków na 2016 r.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych