Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Korzystałeś z funduszy europejskich na innowacje? Jesteś właścicielem innowacyjnej firmy lub odpowiadasz za strategiczne decyzje dotyczące innowacji? Już dziś możesz wypełnić ankietę na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie.  Celem ankiety jest zebranie zaktualizowanych danych m.in. o istniejących przeszkodach wpływających na rozwój innowacji oraz o zadowoleniu przedsiębiorców z innowacyjnych inicjatyw Komisji Europejskiej. 

 

 

W 2009 r. Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje społeczne w sprawie skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Aktualnie prowadzone są nowe konsultacje, które mają na celu zebranie opinii zarówno od właścicieli firm, jak i podmiotów wspierających innowacje w przedsiębiorstwach (np. uniwersytety, inkubatory, centra badawcze itp.). Ankietę można wypełnić do 31 maja 2020 r. na stronie ec.europa.eu.

 

Badanie ankietowe i jego cel

Badanie zostało zlecone przez Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) na podstawie uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) w kontekście badania dotyczącego skuteczności publicznego wsparcia innowacji dla MŚP w Europie. Ankieta skierowana jest do przedsiębiorstw (zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw – MŚP) oraz dostawców wsparcia innowacji dla MŚP działających w Europie, krajach EFTA i krajach stowarzyszonych z programem „Horyzont 2020”. Udział w badaniu jest niezwykle cenny, pomoże w kształtowaniu przyszłego publicznego wsparcia innowacji w Europie.

Głównym celem jest zebranie aktualnych informacji dotyczących m.in.:

– głównych czynników hamujących innowacje w MŚP, szczególnie w świetle ostatnich zmian technologicznych i rynkowych

– form wsparcia innowacji otrzymanych w ciągu ostatnich trzech lat

– poziomu zadowolenia z istniejącego wsparcia dla innowacji

– luk we wspieraniu innowacji i propozycje ulepszeń.

Kwestionariusz składa się z 7 części (A – G) i wymaga około 15 minut na wypełnienie. Ankieta jest anonimowa,  odpowiedzi będą traktowane poufnie i będą przetwarzane statystycznie. Wyniki ankiety zostaną przedstawione w raporcie dla Komisji Europejskiej, który będzie opublikowany na koniec 2020 roku

Zapraszamy do udziału w badaniu!

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś