Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Korzystałeś z funduszy europejskich na innowacje? Jesteś właścicielem innowacyjnej firmy lub odpowiadasz za strategiczne decyzje dotyczące innowacji? Już dziś możesz wypełnić ankietę na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie.  Celem ankiety jest zebranie zaktualizowanych danych m.in. o istniejących przeszkodach wpływających na rozwój innowacji oraz o zadowoleniu przedsiębiorców z innowacyjnych inicjatyw Komisji Europejskiej. 

 

 

W 2009 r. Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje społeczne w sprawie skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Aktualnie prowadzone są nowe konsultacje, które mają na celu zebranie opinii zarówno od właścicieli firm, jak i podmiotów wspierających innowacje w przedsiębiorstwach (np. uniwersytety, inkubatory, centra badawcze itp.). Ankietę można wypełnić do 31 maja 2020 r. na stronie ec.europa.eu.

 

Badanie ankietowe i jego cel

Badanie zostało zlecone przez Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) na podstawie uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) w kontekście badania dotyczącego skuteczności publicznego wsparcia innowacji dla MŚP w Europie. Ankieta skierowana jest do przedsiębiorstw (zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw – MŚP) oraz dostawców wsparcia innowacji dla MŚP działających w Europie, krajach EFTA i krajach stowarzyszonych z programem „Horyzont 2020”. Udział w badaniu jest niezwykle cenny, pomoże w kształtowaniu przyszłego publicznego wsparcia innowacji w Europie.

Głównym celem jest zebranie aktualnych informacji dotyczących m.in.:

– głównych czynników hamujących innowacje w MŚP, szczególnie w świetle ostatnich zmian technologicznych i rynkowych

– form wsparcia innowacji otrzymanych w ciągu ostatnich trzech lat

– poziomu zadowolenia z istniejącego wsparcia dla innowacji

– luk we wspieraniu innowacji i propozycje ulepszeń.

Kwestionariusz składa się z 7 części (A – G) i wymaga około 15 minut na wypełnienie. Ankieta jest anonimowa,  odpowiedzi będą traktowane poufnie i będą przetwarzane statystycznie. Wyniki ankiety zostaną przedstawione w raporcie dla Komisji Europejskiej, który będzie opublikowany na koniec 2020 roku

Zapraszamy do udziału w badaniu!

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych