Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Komisja Europejska (DG EMPL – Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego) zwróciła się z prośbą o wypełnienie ankiety, której dane będą pomocne przy konstruowaniu zapisów do opracowywanych przez KE Wytycznych zalecających państwom członkowskim poprawę w zakresie niezależnego życia i włączenia społecznego, aby umożliwić osobom z niepełnosprawnościami życie w dostępnych, wspieranych mieszkaniach w społeczności lub dalsze życie w domu (w tym programy pomocy osobistej).

Inicjatywa ta ma wspierać wspólne zaangażowanie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich na rzecz wdrażania prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością oraz pomóc państwom członkowskim w przyspieszeniu przejścia od instytucjonalnych form opieki do samodzielnego życia przy wsparciu społeczności. Celem ankiety jest zebranie przykładów konkretnych środków lub projektów ilustrujących obiecujące praktyki w obszarach istotnych z punktu widzenia Wytycznych.

Ankieta jest skierowana do władz i podmiotów publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym oraz do wszystkich zainteresowanych stron w państwach członkowskich, np. prywatnych i publicznych usługodawców, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, organizacji reprezentujących osoby z niepełnosprawnością zaangażowanych w projekty, inwestycje, czy wdrażanie działań na rzecz przyspieszenia procesów deinstytucjonalizacji i rozwoju wsparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnością.

Szczegółowe informacje na temat zakresu ankiety znajdą Państwo w załączonym kwestionariuszu (wersja w języku angielskim oraz polskim).

Zachęcamy do wypełnienia ankiety i odesłania jej na adres mailowy EMPL-D3-CONSULTATION@ec.europa.eu do 15 września 2023 r.

Dziękujemy za zaangażowanie w niniejszą inicjatywę.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś