Wróc do góry
Kliknij, aby rozwinąć
Ikona drukarki - wersja do wydruku
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze Serwis Serwisu Komisji Europejskiej
Nawigacja
Zamknij

Nasze serwisy

W dniu 23 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę opiniującą pozytywnie przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnych Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014–2020+ w zakresie możliwości jej finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 28 stycznia 2020 r. zaopiniowało pozytywnie ww. dokument w zakresie jego zgodności z Umową Partnerstwa.

Aktualizacja Strategii obejmowała przede wszystkim:

  • rezygnację z realizacji projektu pozakonkursowego pn. Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) oraz wprowadzenie w jego miejsce naboru konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.2 RPO WM 2014-2020;
  • zmiany polegające na przeniesieniu środków z PI 2c i PI 3a do PI 4e zgłoszone do renegocjacji RPO WM 2014-2020 w sierpniu 2019 r.;
  • dopuszczenie, w przypadku niewykorzystania wszystkich środków, dokonywania przesunięć środków pomiędzy II oraz IV osią priorytetową oraz zaplanowanie kolejnych naborów w PI 4e i PI 10i;
  • aktualizację tabeli wskaźników oraz zapisów dot. projektów komplementarnych.

 

Link do uchwały ZWM:

https://www.mazovia.pl/samorzad/zarzad/uchwaly-zarzadu/uchwala,40940,18419419.html

 

Link do: Aktualna wersja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2019 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych