Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dnia 31 lipca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął aktualizację harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2015 rok.

W zaktualizowanym harmonogramie dokonano zmian w zakresie:

  • Zmiana terminu naboru wniosków dla projektów w ramach Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu dla projektów dotyczących wzmocnienia potencjału ochotniczych straż pożarnych. Konkurs został przesunięty z października 2015 r. na lata następne perspektywy finansowej 2014 – 2020. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością ponownej analizy kryteriów ze względu na przewidzianą niska alokację na Działanie 5.1 celem przeznaczenia środków finansowych na odpowiednie zadania oraz dotyczy zmian legislacyjnych w zakresie stawek podatku VAT.
  • Zmiany w harmonogramie w ramach Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo. Usunięty został typ projektu „Wspieranie samozatrudnienia i powstawania nowych miejsc pracy”. Ww. typ projektu realizowany jest w ramach Działania 8.1 zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy r. ze środków Funduszu Pracy. Dodatkowo usunięty został zapis odnoszący się do I i II kategorii oddalenia od rynku pracy (obecna nazwa – I i II profil pomocy), ponieważ jedynie Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) mogą profilować bezrobotnych. Działanie 8.2 skierowane jest do osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, a PUP nie mogą być beneficjentami w projekcie. Pozostałe podmioty, które mają możliwość starania się o dofinansowanie nie posiadają narzędzi do profilowania osób z grupy docelowej. Nastąpiła również redakcyjna zmiana w kolumnie dodatkowe informacje dotycząca usunięcia zapisu „W ramach konkursu przewiduje się również ogłaszanie odrębnych postępowań na wybór inwestycji wynikających z planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi” – zapis dotyczy jedynie projektów EFRR.

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś