Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu we współpracy z Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Ochrony Zdrowia w Kobyłce, a także warszawskie przychodnie należące do Fundacji Perpetuum Mobile wprowadzą liczne udogodnienia dla swoich pacjentów. Powiat pruszkowski natomiast zainwestuje unijne środki we wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego wszystkie projekty otrzymały ponad 9,5 mln zł wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy o dofinansowanie projektów podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

E-usługi w przychodniach na Żoliborzu, Pradze Północ i w Wesołej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz planuje wprowadzenie usług elektronicznych dla swoich pacjentów, klientów instytucjonalnych i partnerów. Zaplanowane działania obejmą przygotowanie placówki do udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej między jednostkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi. Wdrożonych zostanie siedem e-usług umożliwiających zdalne załatwianie spraw związanych z leczeniem. Pacjenci skorzystają z elektronicznej rejestracji na wizyty lub badania, a także już na tym etapie będą mogli przekazać ogólną informację o swoich problemach ze zdrowiem. Tą samą drogą możliwe będzie odwoływanie wizyt lub zmiany terminów. Usługa e-Dokumentacja umożliwi zdalny dostęp, pobranie, a nawet zamówienie dokumentacji medycznej z dostawą we wskazane miejsce. Usługa e-Kontrahent ułatwi natomiast prowadzenie spraw z klientami instytucjonalnymi. W zwiększeniu skuteczności udzielanych świadczeń pomogą natomiast usługi e-Profilaktyka czy e-Weryfikator.

Tytuł projektu:

Informatyzacja w celu wdrożenia EDM wraz z uruchomieniem e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz

Całkowita wartość projektu:

6 802 730,00 zł

Kwota dofinansowania:

5 442 184,00 zł

Działanie:

2.1.1 E -usługi dla Mazowsza

Usługi zdrowotne bliżej mieszkańców w Błoniu i Kobyłce

W Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Błoniu oraz w Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Ochrony Zdrowia w Kobyłce wdrożony zostanie zintegrowany system teleinformatyczny wspierający świadczenie usług zdrowotnych. Wprowadzony zostanie elektroniczny system zarządzania dokumentacją medyczną i obiegiem dokumentów, a także udostępnionych będzie osiem e-usług dla mieszkańców – m.in. e-rejestracja, e-odbiór wyników badań, e-wywiad, e-samokontrola, e-konsultacje medyczne. Z efektów skorzystają też pacjenci ośrodków partnerskich – Mazovia Medical Plus w Błoniu oraz Medicor w Feliksowie.

Tytuł projektu:

Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla SGPZOZ w Błoniu i MSPZOZ w Kobyłce obejmującego wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Elektroniczny Obieg Dokumentów, świadczenie e-usług oraz automatyzację procesów z Partnerami

Beneficjent:

Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu

Całkowita wartość projektu:

2 510 906,00 zł

Kwota dofinansowania:

2 008 724,79 zł

Działanie:

2.1.1 E-usługi dla Mazowsza

Większy komfort pacjentów niezależnych warszawskich przychodni

Już niebawem w dwóch warszawskich przychodniach należących do Fundacji Perpetuum Mobile wprowadzonych zostanie dziesięć e-usług medycznych m.in. – e-terminarz, e-recepta, e-skierowanie, e-zlecenie, e-zwolnienie, e-konsultacje, e-badania, e-deklaracje czy e-rozliczenia. W ramach projektu utworzony zostanie portal internetowy, na którym znajdą się Indywidualne Konta Pacjentów, a także udostępniane będą elektroniczne usługi. Fundusze unijne przeznaczone zostaną także na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu, a także wprowadzenie bezpiecznej sieci teleinformatycznej.

Tytuł Projektu:

Wdrożenie e-usług w NZOZ Perpetuum Mobile w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych

Beneficjent:

Fundacja Perpetuum Mobile

Całkowita wartość projektu:

2 237 739,00 zł

Kwota dofinansowania:

1 790 191,20 zł

Działanie:

2.1.1 E -usługi dla Mazowsza

Bezpieczniej w powiecie pruszkowskim

W powiecie pruszkowskim powstanie zintegrowany system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniami. Unijne środki zainwestowane zostaną w budowę 17 nowych punktów alarmowych wraz z urządzeniami do włączania, sterowania, kontroli i monitorowania sytuacji w powiecie. Punkty zainstalowane będą w miejscach wyznaczonych przez powiat pruszkowski oraz miasta Pruszków, Piastów, gminy Brwinów, Michałowice oraz Nadarzyn, które są partnerami projektu. Nowy system zostanie zintegrowany z systemem wojewódzkim, co pozwoli na obsługę punktów alarmowych na różnych szczeblach zarządzania kryzysowego.

Tytuł projektu:

Budowa zintegrowanego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego

Beneficjent:

Powiat Pruszkowski

Całkowita wartość projektu:

408 950,00 zł

Kwota dofinansowania:

293 000,00 zł

Działanie:

5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2016 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 2,5 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś