Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wzrost kompetencji kluczowych uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych, a także możliwość rozwoju zawodowego nauczycieli to cele projektu, który decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymał ponad 1,9 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, Ireneusz Kumięga Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew oraz Renata Osobińska Zastępca Skarbnika.

 

LEPSZE PERSPEKTYWY

Projekt realizowany będzie w 9 szkołach podstawowych w miejscowościach: Dzierzkówek, Wólka Twarogowa, Makowiec, Chomentów, Sołtyków, Maków, Odechów, Modrzejowice i Skaryszew. Przyznane dofinansowanie pozwoli zmienić jakość kształcenia, wprowadzając kształcenie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych później na rynku pracy.

W projekcie udział weźmie łącznie 869 uczniów. Młodzież będzie brała udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych (j. angielski i j. niemiecki) oraz cyfrowych. Będą również dodatkowe lekcje z fizyki i chemii oraz zajęcia informatyczne z elementami programowania. W ramach projektu odbywać się będą także zajęcia uczące kreatywności, inicjatywności, przedsiębiorczości i pracy w grupie. Uczniowie będą mogli uczęszczać na koło szachowe.

Uczniowie słabsi otrzymają wsparcie polegające na dodatkowych zajęciach wyrównawczych z przedmiotów, które sprawiają im trudności w opanowaniu podstawy programowej. Indywidualne podejście zostanie skierowane do dzieci z niepełnosprawnościami. Wnioskodawca zaplanował dla nich zajęcia specjalistyczne, które pomogą zmniejszać lub eliminować posiadane deficyty. Będą to np. terapie pedagogiczne, zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna.

W szkołach wprowadzone zostaną nowoczesne i innowacyjne formy prowadzenia zajęć. Nauczyciele i uczniowie będą korzystać np. z materiałów dostępnych na edukacyjnej platformie e-learningowej, wprowadzone zostanie nauczanie metodą eksperymentu.

Kolejne miliony kierujemy na rozwój edukacji w mazowieckich gminach. Dzięki środkom europejskim, uczniowie z dziewięciu szkół podstawowych otrzymają wsparcie, które może zmienić ich życie. Zmieniły się potrzeby pracodawców dlatego system kształcenia musimy dostosować do potrzeb obecnego rynku pracy – powiedziała Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

W projekcie udział weźmie również 125 nauczycieli. Wsparcie będzie dotyczyło podniesienia kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach. Wszystkie placówki zostaną doposażone  w odpowiednie pomoce dydaktyczne oraz narzędzia informacyjno-komunikacyjne, niezbędne do realizacji programów nauczania.

Tytuł projektu: Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy

Beneficjent: Gmina Skaryszew

Całkowita wartość projektu: 2 029 577,10 zł

Kwota dofinansowania: 1 927 118,85 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł.

Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych