Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wzrost kompetencji kluczowych uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych, a także możliwość rozwoju zawodowego nauczycieli to cele projektu, który decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymał ponad 1,9 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, Ireneusz Kumięga Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew oraz Renata Osobińska Zastępca Skarbnika.

 

LEPSZE PERSPEKTYWY

Projekt realizowany będzie w 9 szkołach podstawowych w miejscowościach: Dzierzkówek, Wólka Twarogowa, Makowiec, Chomentów, Sołtyków, Maków, Odechów, Modrzejowice i Skaryszew. Przyznane dofinansowanie pozwoli zmienić jakość kształcenia, wprowadzając kształcenie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych później na rynku pracy.

W projekcie udział weźmie łącznie 869 uczniów. Młodzież będzie brała udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych (j. angielski i j. niemiecki) oraz cyfrowych. Będą również dodatkowe lekcje z fizyki i chemii oraz zajęcia informatyczne z elementami programowania. W ramach projektu odbywać się będą także zajęcia uczące kreatywności, inicjatywności, przedsiębiorczości i pracy w grupie. Uczniowie będą mogli uczęszczać na koło szachowe.

Uczniowie słabsi otrzymają wsparcie polegające na dodatkowych zajęciach wyrównawczych z przedmiotów, które sprawiają im trudności w opanowaniu podstawy programowej. Indywidualne podejście zostanie skierowane do dzieci z niepełnosprawnościami. Wnioskodawca zaplanował dla nich zajęcia specjalistyczne, które pomogą zmniejszać lub eliminować posiadane deficyty. Będą to np. terapie pedagogiczne, zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna.

W szkołach wprowadzone zostaną nowoczesne i innowacyjne formy prowadzenia zajęć. Nauczyciele i uczniowie będą korzystać np. z materiałów dostępnych na edukacyjnej platformie e-learningowej, wprowadzone zostanie nauczanie metodą eksperymentu.

Kolejne miliony kierujemy na rozwój edukacji w mazowieckich gminach. Dzięki środkom europejskim, uczniowie z dziewięciu szkół podstawowych otrzymają wsparcie, które może zmienić ich życie. Zmieniły się potrzeby pracodawców dlatego system kształcenia musimy dostosować do potrzeb obecnego rynku pracy – powiedziała Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

W projekcie udział weźmie również 125 nauczycieli. Wsparcie będzie dotyczyło podniesienia kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach. Wszystkie placówki zostaną doposażone  w odpowiednie pomoce dydaktyczne oraz narzędzia informacyjno-komunikacyjne, niezbędne do realizacji programów nauczania.

Tytuł projektu: Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy

Beneficjent: Gmina Skaryszew

Całkowita wartość projektu: 2 029 577,10 zł

Kwota dofinansowania: 1 927 118,85 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł.

Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś