Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Od 29 października 2018 r. mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o fundusze europejskie na rozwój swoich działalności. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski na projekty dotyczące udzielania bonów na doradztwo. Realizowane projekty będą miały na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel ponad 8,5 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

 

Mazowieckie przedsiębiorstwa już po raz trzeci będą mogły ubiegać się o unijne środki z Działania  3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych do tej pory podpisała blisko 200 umów z beneficjentami na kwotę ok. 19,1 mln zł. Realizowane w poprzednich konkursach, w ramach projektów, usługi doradcze dotyczyły np. opracowywania i wdrażania nowych strategii rozwoju firm z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz rozwiązań zaawansowanych technologicznie, poszukiwania innowacji, opracowania strategii marketingowej opartej na nowych mediach, czy przeprowadzania usług badawczo-rozwojowych związanych z nowym, innowacyjnym procesem technologicznym.

Założenia konkursu

Wnioskodawcy aplikujący o środki unijne, otrzymają wsparcie polegające na udzielaniu bonów na doradztwo. Bony te będą mogły być przeznaczone np. na zakup usługi doradczej, która może być świadczona jedynie przez Instytucję Otoczenia Biznesu (IOB). Celem usługi doradczej będzie poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa m.in. poprzez zaistnienie na nowych rynkach zbytu, rozszerzenie oferty produktowej lub usługowej firmy, czy zdobycie nowych klientów. Szansę na dofinasowanie będą miały także projekty, które:

  • wprowadzą w przedsiębiorstwie innowacje produktowe,
  • usługi doradcze służące wdrożeniu nowego produktu lub usługi,
  • wprowadzą specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii.

Ważne informacje

Usługą doradczą nie są: rutynowe usługi doradztwa podatkowego, usługi księgowe, rutynowe usługi informatyczne, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Wnioskodawca, który zdecyduje się na złożenie wniosku w konkursie, powinien aktywnie prowadzić działalność gospodarczą, tj. wykazać, że uzyskuje przychody z działalności gospodarczej w okresie przynajmniej 24 miesięcy przed złożeniem wniosku. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie, beneficjent musi zadeklarować, że do realizacji usługi doradczej o charakterze prorozwojowym zatrudni Instytucję Otoczenia Biznesu, która posiada status mazowieckiej akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu.

Dla kogo dofinansowanie?

O unijne wsparcie ubiegać się mogą mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekty będą mogły być realizowane w partnerstwie.

Nabór trwa od 29 października 2018 r. do 9 stycznia 2019 r. Kwota dostępnych pieniędzy w konkursie to 8 576 400,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%. Nie została określona minimalna wartość dofinansowania projektu, natomiast maksymalnie wnioskodawca może otrzymać wsparcie  110 tys. zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/3-1-poprawa-rozwoju-msp-na-mazowszu-poddzialanie-3-1-2-rozwoj-msp-typu-projektow-wsparcie-prowadzenia-i-rozwoju-dzialalnosci-przedsiebiorstw-poprzez-udzielanie-bonow-na-doradztwo-rpma/

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś