Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Inwestycje w edukację młodzieży szkolnej w zakresie kompetencji kluczowych, takich jak znajomość języków obcych, umiejętności informatyczne, umiejętność pracy w zespole, przedsiębiorczość i kreatywność zostaną objęte dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych umowę w tej sprawie podpisała Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora oraz Antoni Janusz Piechoski wójt gminy Mińsk Mazowiecki. Unijne wsparcie wyniesie ponad 3,2 mln zł.

Projekt będzie realizowany w szkołach podstawowych w Brzózem, w Hucie Mińskiej, w Mariance, w Janowie, w Stojadłach, Starej Niedziałce i w Zamieniu.

Ponad 3,2 mln zł z funduszy unijnych pomoże wdrożyć nową ofertę edukacyjną. Będą to dodatkowe zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe uczniów, które w przyszłości ułatwią młodzieży znalezienie pracy. Priorytetem będzie nauka przedmiotów przyrodniczo-matematycznych np. „Matematyka – królowa nauk”, języka obcego oraz zajęcia informatyczne, np. „Laboratorium kodowania”, „Tworzenie gier komputerowych”, „Animacje komputerowe”. W szkołach wdrożone zostaną projekty, dzięki którym uczniowie nauczą się kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, a także pracy w zespole i rozwiązywania problemów. W projekcie udział wezmą również uczniowie z niepełnosprawnościami oraz uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu wsparcie otrzyma 113 nauczycieli, którzy będą doskonalić swoje umiejętności i kompetencje na różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach. Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki nauczą się m.in. jak prowadzić zajęcia oparte na metodzie eksperymentu, dodatkowo podniosą swoje kompetencje cyfrowe.

Środki przeznaczone zostaną na wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne i technologie informacyjno-komunikacyjne niezbędne do realizacji programów nauczania. Sprzęt wykorzystany będzie np. do przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów, obserwacji. 

Tytuł projektu: Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki

Beneficjent: Gmina Mińsk Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 3 460 102,91 zł

Kwota dofinansowania: 3 218 452,91 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych