Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Inwestycje w edukację młodzieży szkolnej w zakresie kompetencji kluczowych, takich jak znajomość języków obcych, umiejętności informatyczne, umiejętność pracy w zespole, przedsiębiorczość i kreatywność zostaną objęte dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych umowę w tej sprawie podpisała Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora oraz Antoni Janusz Piechoski wójt gminy Mińsk Mazowiecki. Unijne wsparcie wyniesie ponad 3,2 mln zł.

Projekt będzie realizowany w szkołach podstawowych w Brzózem, w Hucie Mińskiej, w Mariance, w Janowie, w Stojadłach, Starej Niedziałce i w Zamieniu.

Ponad 3,2 mln zł z funduszy unijnych pomoże wdrożyć nową ofertę edukacyjną. Będą to dodatkowe zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe uczniów, które w przyszłości ułatwią młodzieży znalezienie pracy. Priorytetem będzie nauka przedmiotów przyrodniczo-matematycznych np. „Matematyka – królowa nauk”, języka obcego oraz zajęcia informatyczne, np. „Laboratorium kodowania”, „Tworzenie gier komputerowych”, „Animacje komputerowe”. W szkołach wdrożone zostaną projekty, dzięki którym uczniowie nauczą się kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, a także pracy w zespole i rozwiązywania problemów. W projekcie udział wezmą również uczniowie z niepełnosprawnościami oraz uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu wsparcie otrzyma 113 nauczycieli, którzy będą doskonalić swoje umiejętności i kompetencje na różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach. Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki nauczą się m.in. jak prowadzić zajęcia oparte na metodzie eksperymentu, dodatkowo podniosą swoje kompetencje cyfrowe.

Środki przeznaczone zostaną na wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne i technologie informacyjno-komunikacyjne niezbędne do realizacji programów nauczania. Sprzęt wykorzystany będzie np. do przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów, obserwacji. 

Tytuł projektu: Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki

Beneficjent: Gmina Mińsk Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 3 460 102,91 zł

Kwota dofinansowania: 3 218 452,91 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś