Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już w przyszłym roku dzięki wsparciu unijnemu w Płońsku zrewitalizowane zostanie centrum miasta. Powstanie również centrum informacji turystycznej. Z kolei Miejskie Centrum Kultury w Płońsku zainwestuje środki unijne w renowację zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 2. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 8,2 mln zł dofinansowania w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpiszą marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci.  

Zagospodarowanie centrum Płońska

Inwestycja dotyczy przebudowy Placu 15 Sierpnia oraz Małego Rynku przy ul.19 Stycznia w Płońsku. W ramach projektu na płońskim rynku zostanie zmieniona nawierzchnia placu i chodników, powstaną alejki z płyt granitowych i trawniki z nowymi nasadzeniami. Wykonana będzie instalacja do nawadniania automatycznego i ręcznego oraz przyłącza do ogródków letnich i kanalizacja deszczowa. Na rynku pojawią się także ławki, kosze, stojaki na rowery oraz donice z kwiatami. Odrestaurowana zostanie również zabytkowa pompa, która będzie też wyeksponowana przez system podświetlanych wyrzutów wody.

Mówiąc wprost centrum Płońska zmieni się nie do poznania. Myślę, że mieszkańcy zyskają piękną i komfortową przestrzeń publiczną – podkreślał marszałek Adam Struzik. – Ponad 100 mln zł z funduszy europejskich pozyskał Płońsk na wszystkie swoje projekty na przestrzeni 15 lat. Odnowa tkanki miejskiej, nowe funkcje kamienic to cele tych projektów. Zbliża się koniec RPO WM 2014-2020, ponad 90% środków zostało już zakontraktowanych. Podsumowując transfery pieniężne z UE przez te 15 lat, Polska potrzymała 110 mld euro. Liczymy, że Mazowsze nadal będzie korzystać ze znaczących środków unijnych – dodał marszałek Struzik.

W ramach projektu wykonany zostanie także remont budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 1, w którym po renowacji znajdzie się centrum informacji turystycznej. Zakres prac remontowych obejmie m.in: przebudowę oraz izolację murów fundamentowych, pogłębienie piwnic, remont i malowanie elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont kominów i pokrycia dachów, wymianę konstrukcji dachu, przebudowę schodów, ścianek działowych i posadzek. Poza tym wykonana będzie modernizacja instalacji: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej oraz centralnego ogrzewania. Przy wejściu zamontowany zostanie podnośnik hydrauliczny, w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Od 20 lat czekamy na zmianę płońskiego Rynku. 2 tys. Żydów rocznie odwiedza miejsce urodzin pierwszego premiera Izraela Dawid Ben Guriona, organizujemy spotkania z uczniami, wykłady historyczne na temat I i II wojny światowej – mówił burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik – Nasz Rynek ma wymiar historyczny, to również serce miasta, a wielokulturowość wpisuje się w realizowane w naszym mieście projekty – dodał burmistrz Pietrasik.

Tytuł projektu: Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu

Beneficjent: Gmina Miasto Płońsk

Całkowita wartość projektu: 13 015 619,64 zł

Kwota dofinansowania: 6 197 173,69 zł (EFRR 4 999 883,56 zł + BP 1 197 290,13 zł)

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

 

Adaptacja zabytkowej kamienicy w Płońsku na cele edukacyjno-kulturalne

Determinacja, zdecydowanie w działaniu okazały się sukcesem, czego dowodem jest dzisiejsze uroczyste podpisanie umów – podsumował wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku zainwestuje fundusze unijne w renowację zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 2. W ramach projektu wykonane zostaną prace termomodernizacyjne, a także prace remontowe obejmujące m.in.: przebudowę oraz izolację murów fundamentowych, pogłębienie piwnic, modernizację elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont kominów oraz konstrukcji i pokrycia dachu, a także przebudowę schodów i remont posadzek.

Poza tym zmodernizowane zostaną instalacje: ciepłej i zimnej wody, sanitarna, elektryczna,  uziemiająca i odgromowa oraz ochrona przeciwprzepięciowa i przeciwporażeniowa. Przebudowywany budynek zostanie wyposażony w nową instalację teletechniczną i telefoniczną.

Dzięki realizacji projektu w trzykondygnacyjnym budynku powstanie muzeum miejskie. Na parterze będzie strefa wejściowa do muzeum i sale ekspozycyjne. Z kolei na pierwszym piętrze powstaną sale ekspozycji dawnych mieszkań żydowskich, natomiast na piętrze drugim powstaną sale wielofunkcyjne, sala multimedialna oraz pomieszczenie socjalne.

Tytuł projektu: Dom dobrej pamięci – renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb

muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat

Beneficjent: Miejskie Centrum Kultury w Płońsku

Całkowita wartość projektu: 2 512 936,72 zł

Kwota dofinansowania: 2 026 250,65 zł (EFRR 1 688 542,21 zł + BP 337 708,44 zł)

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś