Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już w przyszłym roku dzięki wsparciu unijnemu w Płońsku zrewitalizowane zostanie centrum miasta. Powstanie również centrum informacji turystycznej. Z kolei Miejskie Centrum Kultury w Płońsku zainwestuje środki unijne w renowację zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 2. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 8,2 mln zł dofinansowania w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpiszą marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci.  

Zagospodarowanie centrum Płońska

Inwestycja dotyczy przebudowy Placu 15 Sierpnia oraz Małego Rynku przy ul.19 Stycznia w Płońsku. W ramach projektu na płońskim rynku zostanie zmieniona nawierzchnia placu i chodników, powstaną alejki z płyt granitowych i trawniki z nowymi nasadzeniami. Wykonana będzie instalacja do nawadniania automatycznego i ręcznego oraz przyłącza do ogródków letnich i kanalizacja deszczowa. Na rynku pojawią się także ławki, kosze, stojaki na rowery oraz donice z kwiatami. Odrestaurowana zostanie również zabytkowa pompa, która będzie też wyeksponowana przez system podświetlanych wyrzutów wody.

Mówiąc wprost centrum Płońska zmieni się nie do poznania. Myślę, że mieszkańcy zyskają piękną i komfortową przestrzeń publiczną – podkreślał marszałek Adam Struzik. – Ponad 100 mln zł z funduszy europejskich pozyskał Płońsk na wszystkie swoje projekty na przestrzeni 15 lat. Odnowa tkanki miejskiej, nowe funkcje kamienic to cele tych projektów. Zbliża się koniec RPO WM 2014-2020, ponad 90% środków zostało już zakontraktowanych. Podsumowując transfery pieniężne z UE przez te 15 lat, Polska potrzymała 110 mld euro. Liczymy, że Mazowsze nadal będzie korzystać ze znaczących środków unijnych – dodał marszałek Struzik.

W ramach projektu wykonany zostanie także remont budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 1, w którym po renowacji znajdzie się centrum informacji turystycznej. Zakres prac remontowych obejmie m.in: przebudowę oraz izolację murów fundamentowych, pogłębienie piwnic, remont i malowanie elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont kominów i pokrycia dachów, wymianę konstrukcji dachu, przebudowę schodów, ścianek działowych i posadzek. Poza tym wykonana będzie modernizacja instalacji: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej oraz centralnego ogrzewania. Przy wejściu zamontowany zostanie podnośnik hydrauliczny, w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Od 20 lat czekamy na zmianę płońskiego Rynku. 2 tys. Żydów rocznie odwiedza miejsce urodzin pierwszego premiera Izraela Dawid Ben Guriona, organizujemy spotkania z uczniami, wykłady historyczne na temat I i II wojny światowej – mówił burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik – Nasz Rynek ma wymiar historyczny, to również serce miasta, a wielokulturowość wpisuje się w realizowane w naszym mieście projekty – dodał burmistrz Pietrasik.

Tytuł projektu: Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu

Beneficjent: Gmina Miasto Płońsk

Całkowita wartość projektu: 13 015 619,64 zł

Kwota dofinansowania: 6 197 173,69 zł (EFRR 4 999 883,56 zł + BP 1 197 290,13 zł)

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

 

Adaptacja zabytkowej kamienicy w Płońsku na cele edukacyjno-kulturalne

Determinacja, zdecydowanie w działaniu okazały się sukcesem, czego dowodem jest dzisiejsze uroczyste podpisanie umów – podsumował wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku zainwestuje fundusze unijne w renowację zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 2. W ramach projektu wykonane zostaną prace termomodernizacyjne, a także prace remontowe obejmujące m.in.: przebudowę oraz izolację murów fundamentowych, pogłębienie piwnic, modernizację elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont kominów oraz konstrukcji i pokrycia dachu, a także przebudowę schodów i remont posadzek.

Poza tym zmodernizowane zostaną instalacje: ciepłej i zimnej wody, sanitarna, elektryczna,  uziemiająca i odgromowa oraz ochrona przeciwprzepięciowa i przeciwporażeniowa. Przebudowywany budynek zostanie wyposażony w nową instalację teletechniczną i telefoniczną.

Dzięki realizacji projektu w trzykondygnacyjnym budynku powstanie muzeum miejskie. Na parterze będzie strefa wejściowa do muzeum i sale ekspozycyjne. Z kolei na pierwszym piętrze powstaną sale ekspozycji dawnych mieszkań żydowskich, natomiast na piętrze drugim powstaną sale wielofunkcyjne, sala multimedialna oraz pomieszczenie socjalne.

Tytuł projektu: Dom dobrej pamięci – renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb

muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat

Beneficjent: Miejskie Centrum Kultury w Płońsku

Całkowita wartość projektu: 2 512 936,72 zł

Kwota dofinansowania: 2 026 250,65 zł (EFRR 1 688 542,21 zł + BP 337 708,44 zł)

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych