Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do końca 2019 roku w gospodarstwach domowych oraz na budynkach użyteczności publicznej na terenie Ciechanowa, Glinojecka, Opinogóry Górnej oraz Strzegowa pojawi się ok. 570 instalacji OZE. Będą to panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego inwestycja otrzyma blisko 8 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Dzisiaj umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. W wydarzeniu udział wzięła Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Ograniczyć niską emisję

Dzięki funduszom europejskim, kolejne mazowieckie gminy staną się bardziej ekologiczne. Projekt zostanie zrealizowany na terenie Ciechanowa, oraz gmin Glinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Projekt obejmuje zakup i montażu 340 instalacji paneli fotowoltaicznych, 127 instalacji kolektorów słonecznych oraz 88 instalacji pomp ciepła do cwu na budynkach prywatnych. Instalacje będą montowane na dachach nie pokrytych azbestem lub na gruncie. Oprócz wartości ekologicznych, projekt wpłynie na zmniejszenie kosztów utrzymania gospodarstw domowych.

W budynkach użyteczności publicznej zamontowanych zostanie 14 instalacji paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Skorzystają placówki, w których prowadzona jest działalność administracyjna, edukacyjna, społeczna, sportowa oraz komunalna. W centrum Ciechanowa mieszkańcy oraz odwiedzający będą mogli skorzystać z zamontowanej ładowarki dla samochodów elektrycznych.

 

 

Tytuł projektu: Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna i Gminy Strzegowo

Beneficjent: Gmina Miejska Ciechanów

Całkowita wartość projektu: 10 632 198,41 zł

Kwota dofinansowania: 7 974 148,80 zł

Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2019 r. zaplanowano kolejne 10 konkursów na ponad 171,2 mln zł.

Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś