Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Gminy Przesmyki, Korczew, Paprotnia oraz Repki wzbogacą się o instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne. W ramach inwestycji zamontowanych zostanie aż 1076 instalacji OZE, które zastąpią tradycyjne źródła energii. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzymał ponad 7,8 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Dziś umowę w tej sprawie podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego – Janina Ewa Orzełowska oraz Elżbieta Lanc, a także wójt gminy Przesmyki Andrzej Skolimowski. Na wydarzeniu obecni byli partnerzy projektu reprezentowani przez wójtów i skarbników gmin.

Gospodarstwa wiejskie nadal wykorzystują konwencjonalne źródła energii, takie jak: węgiel, gaz lub drewno. Jednak dzięki funduszom unijnym, coraz więcej gmin stawia na odnawialne źródła energii (OZE). Instalacje kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych znacząco ograniczają emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Miliony na gospodarkę niskoemisyjną

 

O środki z RPO WM aplikowała gmina Przesmyki. Inwestycja zostanie zrealizowana w partnerstwie z gminami Korczew, Paprotnia i Repki.

 

Bardzo się cieszę, że po dwuletnim oczekiwaniu projekt otrzymał dofinansowanie. To będzie kontynuacja poprzedniego projektu w ramach którego zamontowano 1 396 kolektorów słonecznych. Zakres projektu oraz jego realizacja w partnerstwie sprawiło, że byliśmy prekursorem w województwie mazowieckim
w dziedzinie działań związanych z OZE – powiedział Andrzej Skolimowski wójt gminy Przesmyki.

 

Uzyskanie dofinansowania na realizację tego ekologicznego projektu to wielki sukces gmin, zwłaszcza, że zrealizowały już bardzo podobny projekt mimo trudnego początku – sceptycznego nastawienia mieszkańców. Projekt „Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszłości – etap II” uzyskał bardzo wysoką punktację, ale nie został skierowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie alokacji i przez długi czas figurował na liście rezerwowej – dodała  Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa mazowieckiego – Dziękuję i gratuluję wszystkim Partnerom, a w szczególności Liderowi Projektu. To bardzo trudne przedsięwzięcie, angażujące duże środki finansowe ale ten wysiłek się opłaci. Projekt nie tylko przyniesie oszczędności w budżetach gospodarstw domowych, ale jednocześnie jest działaniem służącym ochronie środowiska – dodała J. E. Orzełowska.

 

Projekt obejmuje zakup i montaż 1076 instalacji OZE. Panele fotowoltaiczne zakładane będą w 347 gospodarstwach domowych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub na gruncie, a także na 4 obiektach użyteczności publicznej. Natomiast mieszkańcy 725 budynków prywatnych staną się właścicielami kolektorów słonecznych, które zostaną zamontowane na dachach obiektu lub elewacjach. Zostaną one wyposażone w system zapewniający ciągłość pracy instalacji oraz niezbędną armaturę.

 

– Rola projektu w zakresie ochrony środowiska jest ogromna. Warto podkreślić, że gmina Przesmyki ma doświadczenie w realizacji projektów z unijnym dofinansowaniem, np. przydomowe oczyszczalnie ścieków – mówiła Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Projekt zakłada również akcję edukacyjno-ekologiczną dla mieszkańców. W prasie regionalnej pojawią się dwa artykuły promujące znaczenie odnawialnych źródeł energii, a także zachęcające do korzystania z dofinansowania inwestycji w OZE. W największych szkołach w Przesmykach, Korczewie, Paprotni i Repkach zorganizowane zostaną cztery happeningi (Dni OZE) z udziałem uczniów, rodziców oraz przedstawiciela firmy z branży OZE. Gminy partnerskie przygotują prezentację edukacyjną na tematy związane z OZE.

 

Tytuł projektu: Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszłości – etap II

Beneficjent: Gmina Przesmyki

Całkowita wartość projektu: 12 602 229,62 zł

Kwota dofinansowania: 7 844 276,30 zł

Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2019 r. zaplanowano kolejne 10 konkursów na ponad 171,2 mln zł.

Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś