Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki blisko 5 mln zł wsparcia ze środków unijnych tereny wokół Stawu Walczewskiego oraz obszar poprzemysłowy przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim zostaną zagospodarowane. Gmina Celestynów z kolei ponad 1,3 mln zł z funduszy zainwestuje w termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Natomiast Muzeum Romantyzmu w Opinogórze ponad 1 mln zł dotacji przeznaczy na renowację obiektów zabytkowych, a Gmina Czerwonka ponad 330 tys. zł na poprawę efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają łącznie ponad 7,7 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

Dobre wiadomości dla mieszkańców Grodziska Mazowieckiego. W drugiej połowie 2019 r. będą mogli już aktywnie wypoczywać na zagospodarowanych terenach wokół Stawów Walczewskiego oraz terenach poprzemysłowych przy ul. Sportowej.

Wokół stawów powstaną m.in.: nowe nawierzchnie, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki oraz parkingi. Mieszkańcy będą mogli korzystać z nowych placów zbaw, siłowni plenerowej, małej architektury, np. ławeczek. Powstaną również toalety, a całość terenu otoczona zostanie zielenią. Dodatkowo obiekt przeznaczony do obsługi tego terenu przejdzie termomodernizację.

Inwestycja obejmie też częściowe zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej 29 w pobliżu planowanego Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej. W zimie będzie tu lodowisko, a w pozostałym czasie miejsce rekreacyjne oraz Jarmark Produktów Regionalnych.

Dzięki realizacji projektu Grodzisk Mazowiecki zyska nowe miejsca sprzyjające organizacji imprez plenerowych – sportowych, edukacyjnych, kulturalnych, ale także służące wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców.

Tytuł projektu: Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego

Beneficjent: Gmina Grodzisk Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 6 821 352,61 zł

Kwota dofinansowania: 4 933 034,20 (4 110 861,83 zł EFRR + 822 172,37 zł BP)

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

Celestynów stawia na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Już w drugiej połowie 2018 r. dzięki wsparciu unijnemu poprawi się efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w Celestynowie. Cztery obiekty – celestynowski urząd gminy, gminny ośrodek kultury, zespół szkół oraz szkoła podstawowa w Regucie przejdą termomodernizację. Prace remontowo-budowlane obejmą m.in.: docieplenie dachów i stropów, ścian zewnętrznych oraz modernizację instalacji c.o. i c.w.u. Oświetlenie budynków zostanie wymienione na energooszczędne. Zamontowane zostaną również instalacje fotowoltaiczne.

Tytuł projektu: Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Celestynów.

Beneficjent: Gmina Celestynów

Całkowita wartość projektu: 1 786 141,20 zł

Kwota dofinansowania: 1 369 848,19 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Ochrona obiektów zabytkowych w Opinogórze

Projekt zakłada remont podziemi kościoła opinogórskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz konserwację wybranych zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Zygmunta w Opinogórze.

Podziemia kościoła zostaną odwodnione, a tynki, posadzki, okna, drzwi i schody poddane renowacji. Modernizacja czeka również system oświetleniowy. Dodatkowo płyty upamiętniające Krasińskich przejdą konserwację lub zostaną wymienione, a na nagrobku Zygmunta Krasińskiego zostanie wykuty jego wizerunek.

Obiekt zyska nowe instalacje bezpieczeństwa m.in. instalacje alarmową przeciwwłamaniową i przeciwpożarową. Dodatkowo budynek kościoła zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje również konserwację 13 nagrobków znajdujących się na cmentarzu parafialnym.

Tytuł projektu: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych – renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze

Beneficjent: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Całkowita wartość projektu: 1 787 340,24 zł

Kwota dofinansowania: 1 084 181,60 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce

Dzięki środkom unijnym jeszcze w tym roku zostanie wykonana termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Czerwonce przy ul. Włościańskiej 37. Prace obejmą m.in.: modernizację systemu grzewczego, doposażenie kotłowni w zestaw automatyki pogodowej, wymianę drzwi zewnętrznych, a także ocieplenie stropu nad poddaszem i ścian zewnętrznych. Poza tym zostanie zakupiony i zamontowany klimatyzator, a system c.w.u zostanie zmodernizowany. Oświetlenie będzie wymienione na LED, a na dachu budynku zamontowane zostaną kolektory słoneczne i elektrownia fotowoltaiczna.

Tytuł projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwonce

Beneficjent:  Gmina Czerwonka

Całkowita wartość projektu: 446 425,88 zł

Kwota dofinansowania: 335 804,72 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś