Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejne inwestycje w subregionie siedleckim dzięki funduszom unijnym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach wzbogaci się o nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy niezbędny przy leczeniu schorzeń kardiologicznych, a kompleksową termomodernizację przejdzie siedem szkół w gminie Siedlce. Będą to Zespoły Oświatowe w Białkach, Golicach, Nowych Iganiach, Pruszynie, Stoku Lackim, Strzale oraz Żelkowie-Kolonii. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty otrzymają w sumie blisko 7 mln zł unijnego dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci – Henryk Marian Brodowski Wójt Gminy Siedlce i Mirosław Leśkowicz Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Na rzecz pacjentów

W ramach projektu w szpitalu miejskim w aparaturę medyczną wyposażone zostaną: Ośrodek Implantacji Stymulatorów i Defibrylatorów, Ośrodek Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Ośrodek Kontroli Stymulatorów i Defibrylatorów. W planach jest zakup m.in. aparatu RTG, stołu operacyjnego, echokardiografu, aparatu EKG, zestawu Holtera, defibrylatora, monitora parametrów życiowych, zestawu do koagulacji, czy zestawu reanimacyjnego. Dzięki realizacji projektu poprawi się opieka nad osobami cierpiącymi na choroby układu krążenia.

Tytuł projektu: Doposażenie ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy w SPZOZ w Siedlcach

Beneficjent:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Całkowita wartość projektu:  1 900 000 zł

Kwota dofinansowania: 1 520 000 zł

Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Od prawej: Janina Ewa Orzełowska Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego i Mirosław Leśkowicz Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Od lewej: Janina Ewa Orzełowska Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego i Mirosław Leśkowicz Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Na rzecz środowiska

Zespoły Oświatowe w Białkach, Golicach, Nowych Iganiach, Pruszynie, Stoku Lackim, Strzale oraz Żelkowie-Kolonii to placówki, w których niebawem przeprowadzona zostanie termomodernizacja. Na ten cel gmina Siedlce pozyskała blisko 5,5 mln zł. W ramach projektu wszystkie budynki zostaną docieplone. Oprócz tego  wymienione zostaną okna i drzwi zewnętrzne. W pięciu budynkach szkolnych zainstalowane zostaną również panele fotowoltaiczne oraz energooszczędne oświetlenie. W placówkach w Golicach
i Pruszynie dodatkowo ocieplone zostaną podłogi. Realizacja projektu to przede wszystkim ograniczenie strat ciepła, a tym samym zmniejszenie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce

Beneficjent:  Gmina Siedlce

Całkowita wartość projektu: 6 948 189,90 zł

Kwota dofinansowania: 5 476 705,92 zł

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

Od prawej: Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Henryk Marian Brodowski Wójt Gminy Siedlce, Janina Ewa Orzełowska Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Jadwiga Ładziak Skarbnik Gminy Siedlce.

Od prawej: Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Henryk Marian Brodowski Wójt Gminy Siedlce, Janina Ewa Orzełowska Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Jadwiga Ładziak Skarbnik Gminy Siedlce.

Te dwa projekty skierowane są przede wszystkim do mieszkańców. Z jednej strony, każdy z nas może potrzebować pomocy w szpitalu i jeżeli jest tam dobry sprzęt medyczny to lekarze są w stanie zrobić dużo więcej, aby nam pomóc. Z drugiej strony mamy dbanie o nasze dzieci po to, aby mogły uczyć się i dorastać w bardzo dobrych warunkach – powiedziała Janina Ewa Orzełowska Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Prawie 7 milionów środków trafia właśnie do mieszkańców Siedlec na projekty ważne z kilku względów. Po pierwsze z uwagi na ochronę środowiska. Możemy mówić, że budujemy drogi, szkoły, ale zdrowie i walka o to abyśmy żyli w zdrowym środowisku jest najważniejsza. Termomodernizacja siedmiu szkół to również efekt ekonomiczny, ponieważ wszystkie nowoczesne rozwiązania spowodują, że ich utrzymanie będzie tańsze – powiedziała Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś