Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już w drugiej połowie 2018 r. dzięki wsparciu unijnemu oddanych zostanie do użytku 25 nowych autobusów niskoemisyjnych, 40 wiat przystankowych oraz parking „parkuj i jedź” przy ul. Bielskiej. Rozbudowana zostanie też ulica Łukasiewicza, a także powstanie 3,6 km nowych dróg rowerowych w ciągu ulic Łukasiewicza, Tysiąclecia i Mickiewicza. Partnerami w realizacji projektu są miasto i gmina Gąbin oraz gminy Stara Biała i Nowy Duninów. Projekt będzie realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma dofinansowania w  wysokości ponad 66,5 mln zł z RPO WM 2014-2020. 

Dzisiejsza umowa jest bardzo ważna z punktu widzenia miasta, ponieważ dotyczy komunikacji. Finalizuje bardzo ważne, duże i przede wszystkim kompleksowe przedsięwzięcie. Projekt dotyczy zakupu autobusów, budowy parkingu, inwestycji drogowych, tj. przebudowy ulic wraz z infrastrukturą, budową ścieżek rowerowych, a więc obejmuje cały szereg inwestycji niezmiernie ważnych dla wszystkich mieszkańców Płocka, ale i podróżnych. Ponadto wpływa na poprawę środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń. Działamy wielotorowo! I działamy szybko, tak jak wymagają od nas kryteria konkursów. Obecny projekt zakończy się w połowie września 2018 r. Cieszę się, że jako subregion jesteśmy liderem w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE i chcę podkreślić, że w jako miasto Płock jesteśmy liderem w subregionie. Za co bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację projektów, jak również dziękuję za pomyślną współpracę z MJWPU w kolejnej już perspektywie programowej – podkreślał Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka

Ponad 66,5 mln zł funduszy unijnych Płock zainwestuje w rozwój infrastruktury zrównoważonej  mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka. Środki te zostaną przeznaczone na zakup 25 autobusów o napędzie hybrydowym, w tym 17 dwunastometrowych i 8 osiemnastometrowych. Zakupiony tabor zostanie przekazany Komunikacji Miejskiej w Płocku. Poza tym zakupionych zostanie 40 wiat przystankowych, z których 6 wyposażonych będzie w system dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoring oraz system powiadamiania SOS. Zakupiony zostanie także niezbędny sprzęt wraz z oprogramowaniem i licencją.

Jesteśmy już w 1/3 drogi obecnej perspektywy programowej i mogę powiedzieć, że subregion płocki jest liderem w pozyskiwaniu środków unijnych. W tej chwili mamy 56 umów na ponad 180 mln zł. Razem z dzisiejszą bardzo ważną umową na duży projekt infrastrukturalny kwota ta sięgnie 220 mln zł. Zatem gratuluję tak dużego sukcesu włodarzom tego regionu – zauważał Grzegorz Świętorecki, zastępca dyrektora MJWPU.

W ramach projektu powstanie parking typu „parkuj i jedź” wraz z infrastrukturą przy ul. Bielskiej w Płocku o powierzchni 27,27 m². Wybudowane zostaną 223 nowe miejsca postojowe, w tym 30 dla osób niepełnosprawnych oraz 100 stanowisk dla rowerów. Zakres robót budowlanych obejmie również oświetlenie, kanalizację deszczową, roboty drogowe oraz zagospodarowanie terenu i nasadzenia zieleni.

Kolejną inwestycją będzie rozbudowa ul. Łukasiewicza i jej przebudowa na odcinku 1,8 km od ul. Tysiąclecia do ul. Długiej wraz z budową ronda z ul. Długą. Prace budowlane obejmą: przebudowę ulicy wraz ze skrzyżowaniami, przebudowę zjazdów i chodników, budowę i przebudowę oświetlenia, budowę sieci kanalizacyjnej, przebudowę kolizji, budowę 1,8 km ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego oraz przebudowę zatok autobusowych i montaż wiat przystankowych.

Poza tym wybudowane zostaną ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą w ciągu ulic Tysiąclecia i Mickiewicza – droga powiatowa nr 5210W. Przebudowane zostaną chodniki wraz ze zjazdami do przyległych posesji indywidualnych i publicznych. Powstanie nowe oświetlenie, a na skrzyżowaniach z okolicznymi drogami – przejścia dla pieszych i przejazdy rowerzystów.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju mobilności miejskiej oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Projekt będzie realizowany w partnerstwie 4 podmiotów: Gminy Miasta Płock, Miasta Gminy Gąbin, Gminy Stara Biała oraz Gminy Nowy Duninów.

Tytuł projektu: Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka

Beneficjent: Gmina – Miasto Płock

Całkowita wartość projektu: 92 427 552,21 zł

Kwota dofinansowania: 66 569 161,76 zł

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu.

Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś