Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego pozyskał ponad 5,1 mln zł ze środków unijnych na informatyzację aptek szpitalnych. Natomiast do gminy Magnuszew trafi ponad 1,4 mln zł na wymianę starych, nieekologicznych pieców w gospodarstwach domowych. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają łącznie ponad 6,6 mln zł dofinansowania z RPO WM. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz beneficjenci.

Rozwój e-aptek szpitalnych

Dzięki wsparciu unijnemu w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego  wdrożony zostanie system przechowywania i podawania leków, a istniejące systemy informatyczne dostosowane będą do wdrożenia e-usług dla potrzeb pacjentów i pracowników. W ramach projektu zakupione zostanie niezbędne wyposażenie, m.in.: szafy lekowe, wózki do transportu leków, tace, pojemniki i regały apteczne, a także sprzęt komputerowy, w tym serwer, kolektory i terminale danych, UPS-y oraz czytniki kodów kreskowych.

Wdrożenie e-usług w zakresie systemu przechowywania i podawania leków (e-Rozchód) zwiększy bezpieczeństwo pacjentów dzięki wyeliminowaniu możliwości podania leków przeterminowanych, wycofanych serii, będzie także przypominał o konieczności podania leku (realizacji zlecenia) i o odpowiedniej dawce. Dzięki automatyzacji procesu podawania leków zwiększy się także efektywność czasu pracy personelu. Ponadto wprowadzona zostanie aplikacja służąca do gromadzenia danych pochodzących z urządzeń medycznych biorących udział w okołooperacyjnej opiece wraz z funkcjonalnością służącą optymalizacji pracy zespołów pielęgniarskich (e-Karta Znieczuleń). Dzięki temu lekarz zyska bieżącą informację o stanie pacjenta, ułatwi to podejmowanie decyzji o dalszym leczeniu i zastosowaniu odpowiednich procedur medycznych. Dostosowanie systemów informatycznych konsorcjantów do wdrożenia e-usług pozwoli na szybki i swobodny przepływ informacji wewnątrz jednostki oraz na linii personel medyczny – pacjent.

Tytuł projektu: Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym

Całkowita wartość projektu: 6 404 162,10

Kwota dofinansowania: 5 113 617,68 zł

Działanie 2.1.2 E -usługi dla Mazowsza

 

Lepsza jakość powietrza w gminie Magnuszew

Już niebawem dzięki wsparciu unijnemu mieszkańcy gminy Magnuszew wymienią swoje stare piece węglowe na automatyczne, ekologiczne kotły. Będzie to 106 instalacji, tj.: 72 kotły na biomasę, 15 kotłów gazowych, 7 – olejowych, 9 – zgazowujących drewno, 2 powietrzne pompy ciepła i 1 gruntowa pompa ciepła.  W ramach projektu w niektórych budynkach zainstalowane zostaną instalacje fotowoltaiczne. Będą one montowane w sposób zintegrowany z budynkiem mieszkalnym, czyli na dachach budynków lub obok budynku mieszkalnego na gruncie lub na budynku niemieszkalnym. Energia elektryczna wytworzona z zamontowanych instalacji fotowoltaicznych będzie zużywana na potrzeby własne gospodarstw domowych.

 

Tytuł projektu: Wymiana indywidualnych źródeł ciepła oraz budowa instalacji OZE w Gminie Magnuszew

Beneficjent: Gmina Magnuszew

Całkowita wartość projektu: 2 029 399,80 zł

Kwota dofinansowania: 1 498 912,00 zł

Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych