Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki środkom unijnym w gminach Nasielsk, Nowa Sucha, Ożarów Mazowiecki i w powiecie grodziskim zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynków szkolnych, strażnic OSP i hal sportowych. Wsparcie otrzyma także Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów. Środki z budżetu województwa pomogą z kolei w remoncie ul. Głównej w Ruścu (gmina Nadarzyn).

Dziś umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska, wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński,  przewodnicząca sejmikowej komisji rozwoju gospodarczego, infrastruktury i przeciwdziałania bezrobociu Anna Brzezińska, przewodniczący komisji polityki społecznej i prorodzinnej Piotr Kandyba.

 

#Mazowszepomaga

Remont ulicy Głównej w Ruścu

W ramach inwestycji powstanie nowa jezdnia o szerokości 6 metrów oraz zjazdy na drogi poprzeczne i posesje. Powstanie także kanalizacja deszczowa oraz ułożone będą nowe kable energetyczne w pasie drogowym. Dzięki projektowi poprawie ulegnie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego ponieważ oddzielony zostanie ruch pieszo-rowerowy. Samorząd Mazowsza przeznaczył aż 4 mln zł na remont tej drogi w ramach instrumentu zadań ważny dla równomiernego rozwoju.

 

#UEpomaga

Termomodernizacja warszawskich przychodni

Warszawskie przychodnie działające w ramach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów przejdą kompleksową termomodernizację. Będzie to możliwe dzięki 3,7 mln zł dofinansowania z programu regionalnego. Prace obejmą placówki przy ulicach Soczi, Chełmskiej oraz Jadźwingów. W planach jest ocieplenie stropodachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, a także modernizacja instalacji grzewczej i centralnego ogrzewania. Budynki staną się bardziej ekologiczne dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. W tym celu zamontowanych zostanie 320 paneli fotowoltaicznych, a także wymienione oświetlenie na energooszczędne.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Mokotów

Beneficjent: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów

Całkowita wartość projektu: 5 795 386,33 zł

Kwota dofinansowania: 3 769 356,94 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Efektywniejsza energetycznie siedziba Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim

Siedziba Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckiego przejdzie termomodernizację. Dzięki funduszom europejskim możliwa będzie kontynuacja dotychczasowych prac remontowych prowadzonych przez władze powiatu. W budynku mieści się również Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowy Inspektorat Budowlany. Inwestycja obejmie ocieplenie ścian i stropodachu budynku. Zaplanowano również montaż instalacji fotowoltaicznych. Przyczyni się to do zwiększenia efektywności energetycznej budynku i ograniczenia strat ciepła. W efekcie możliwe będzie zmniejszenie kosztów ogrzewania w sezonie zimowym.

 Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim

Beneficjent: Powiat Grodzisk

Całkowita wartość projektu: 1 075 042,51 zł

Kwota dofinansowania: 234 624,73 zł

Działanie: 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu

 

Strażnice OSP i szkoły ze wsparciem z UE

Budynki użyteczności publicznej w gminie Nasielsk posiadają nieefektywne ekologicznie systemy grzewcze, co przekłada się na wysokie koszty ogrzewania, niedogrzane pomieszczenia oraz zanieczyszczenie lokalnego środowiska. Dzięki wsparciu unijnemu w budynkach OSP w Nasielsku oraz Cieksynie zostaną zmodernizowane stropy, ściany zewnętrzne, system grzewczy oraz system ciepłej wody użytkowej, wymienione zostaną także drzwi i okna. Ponadto w Cieksynie planowana jest wymiana obróbek blacharskich – parapetów zewnętrznych i orynnowania. Z kolei na budynku OSP w Nasielsku zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Prace będą również prowadzone w Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku. Modernizację przejdą instalacja ciepłej wody użytkowej, system grzewczy oraz stropy. Planowa jest również wymiana okien. Z kolei w halach sportowych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Cieksynie oraz Starych Pieścirogach zostaną wymienione m.in. wewnętrzne drzwi. Zmodernizowany zostanie system grzewczy w budynkach hal.

Kompleksowa modernizacja energetyczna umożliwi ograniczenie zużycia energii obiektów, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów ogrzewania. Poprawi się także komfort użytkowników placówek oraz stan powietrza w gminie Nasielsk.

Projekt będzie finansowany ze środków Osi priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk

Beneficjent: Gmina Nasielsk

Całkowita wartość projektu: 2 599 439,12 zł

Kwota dofinansowania: 1 683 427,40 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Nowej Suchej.

W ramach projektu wybudowana zostanie kotłownia gazowa oraz przebudowane będą instalacje c.o., wodociągowa i kanalizacyjna w budynku położonym w Nowej Suchej 50A. Z nowej kotłowni korzystać będzie także Gminna Biblioteka Publiczna. Ponadto przeprowadzona zostanie modernizacja budynku wielofunkcyjnego, w którym znajdują się lokale mieszkalne. Prace polegać będą na ociepleniu ścian.

Tytuł projektu: Budowa kotłowni gazowej w budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej

Beneficjent: Gmina Nowa Sucha

Całkowita wartość projektu: 942 043,57 zł

Kwota dofinansowania: 487 142,56 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Płochocinie i Ożarowie Mazowieckim

W ramach inwestycji budynki szkół w Płochocinie i Ożarowie Mazowieckim przejdą kompleksową termomodernizację. W Szkole Podstawowej w Płochocinie zostaną ocieplone ściany zewnętrzne nadziemne oraz przy gruncie, stropodach w części dydaktycznej A, B i C oraz dach w części sportowej. Modernizacji zostaną poddane: system grzewczy w części sportowej budynku i kotłowni w części dydaktycznej. Wykonana zostanie także kotłownia w części sportowej. Zmodernizowane będzie również oświetlenie. Budynek zyska nowa instalację fotowoltaiczną.

W budynku Szkoły Podstawowej w Ożarowie Mazowieckim ocieplony zostanie stropodach, wymienione okna, luxfery i drzwi wewnętrzne. Zmodernizowany zostanie system ciepłej wody użytkowej, kotłownia i oświetlenie. Wymieniona będzie także instalacja centralnego ogrzewani, a w budynku zamontowana instalacja fotowoltaiczna.

Dzięki termomodernizacji budynków dwóch szkół zapotrzebowanie na energię zmniejszy się w nich o 46,95 proc. Będą to znaczne oszczędności dla gminy.

 

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II

Beneficjent: Gmina Ożarów Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 6 149 320,00 zł

Kwota dofinansowania: 3 999 557,72 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

„Projekty termomodernizacyjne to nie tylko inwestycja w ekologię i poprawę wizerunku budynków, których dotyczą, ale mają wymiar czysto ekonomiczny, bo przynoszą znaczne oszczędności dla samorządów” – powiedziała Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś