Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej otrzyma wsparcie unijne na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego oraz modernizację budynku. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 5,3 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i Cecylia Domżała – dyrektor szpitala w Wyszkowie.

– To szczególny moment dla szpitala, dla powiatu wyszkowskiego. To sprawa przyszłości i zmian. Szukaliśmy pieniędzy, aby polepszyć warunki hospitalizacji naszych pacjentów – mówiła Cecylia Domżała dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie – W 2017 r. wykonaliśmy ponad 3,8 tys. badań, ten projekt pozwoli zmodernizować Oddział Kardiologiczny, kupić specjalistyczny sprzęt. Dodam, ze nie jest łatwo pozyskać środki unijne. Potrzeba wielu ludzi, aby osiągnąć sukces – podsumowała dyrektor Domżała.

– Wczoraj, 1 maja, minęło 14 lat odkąd jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Udało się zmienić Polskę i Mazowsze, to wyraźnie widać – zaczął Adam Struzik marszałek województwa – Ten szpital od lat zmagał się z problemami ale placówka jest stale modernizowana, remontowana. Środki unijne zdobywa się w konkursach, a projekty muszą być dobre. Pod nowy okres programowania, udało nam się dokonać podziału statystycznego Mazowsza i powiat wyszkowski nadal będzie mógł aplikować o środki z UE. A my, jako samorząd pomagamy wszędzie tam, gdzie możemy – powiedział marszałek Struzik.

To dobra wiadomość dla pacjentów i pracowników szpitala w Wyszkowie. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu wyszkowski szpital kupi sprzęt medyczny dla Oddziałów Kardiologicznego i Wewnętrznego, gdzie świadczone są usługi onkologiczne. Będą to m.in.: aparat EKG, respiratory, defibrylatory, aparaty do hemofiltracji, monitory wielofunkcyjne wyposażone w dwukanałowy EKG, aparaty echokardiograficzne, stymulatory zewnętrzne, a także spirometria, gastroskop i kolonoskop. Poza tym zakupione zostanie wyposażenie medyczne, tj. łóżka szpitalne, panele i zestawy nadłóżkowe, myjki, dezynfektory, stoły opatrunkowe oraz lampy operacyjno-zabiegowe.

Zakup nowoczesnej aparatury oraz wyposażenia medycznego wymaga modernizacji i przystosowania oddziałów do instalacji i wykorzystania tego nowego sprzętu. Dlatego otrzymane dofinansowanie placówka przeznaczy także na remont trzykondygnacyjnego budynku, w którym znajduje się oddział kardiologiczny i oddział chorób wewnętrznych. W obiekcie wykonane zostaną prace budowlano-remontowe oraz nowe instalacje elektryczna, teletechniczna, gazów medycznych, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej.

Realizacja projektu poprawi dostępność pacjentów do nowoczesnych świadczeń specjalistycznych, diagnostycznych oraz leczniczych. Wymiana sprzętu na nowy pozwoli na skrócenie czasu leczenia pacjenta, a także poprawi szybkość i precyzję wykonywanych badań. Ponadto, zakup nowoczesnego sprzętu umożliwi prowadzenie, przy współpracy z innymi podmiotami leczniczymi, opieki koordynowanej zapewniającej jej ciągłość i kompleksowość.

Tytuł projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez doposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w zakresie infrastruktury szpitalnej służącej diagnozowaniu i leczeniu chorób kardiologicznych oraz onkologicznych.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

Całkowita wartość projektu: 12 495 166,45 zł

Kwota dofinansowania: 5 342 174,84 zł

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego.  Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne na stronie  www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś