Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej otrzyma wsparcie unijne na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego oraz modernizację budynku. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 5,3 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i Cecylia Domżała – dyrektor szpitala w Wyszkowie.

– To szczególny moment dla szpitala, dla powiatu wyszkowskiego. To sprawa przyszłości i zmian. Szukaliśmy pieniędzy, aby polepszyć warunki hospitalizacji naszych pacjentów – mówiła Cecylia Domżała dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie – W 2017 r. wykonaliśmy ponad 3,8 tys. badań, ten projekt pozwoli zmodernizować Oddział Kardiologiczny, kupić specjalistyczny sprzęt. Dodam, ze nie jest łatwo pozyskać środki unijne. Potrzeba wielu ludzi, aby osiągnąć sukces – podsumowała dyrektor Domżała.

– Wczoraj, 1 maja, minęło 14 lat odkąd jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Udało się zmienić Polskę i Mazowsze, to wyraźnie widać – zaczął Adam Struzik marszałek województwa – Ten szpital od lat zmagał się z problemami ale placówka jest stale modernizowana, remontowana. Środki unijne zdobywa się w konkursach, a projekty muszą być dobre. Pod nowy okres programowania, udało nam się dokonać podziału statystycznego Mazowsza i powiat wyszkowski nadal będzie mógł aplikować o środki z UE. A my, jako samorząd pomagamy wszędzie tam, gdzie możemy – powiedział marszałek Struzik.

To dobra wiadomość dla pacjentów i pracowników szpitala w Wyszkowie. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu wyszkowski szpital kupi sprzęt medyczny dla Oddziałów Kardiologicznego i Wewnętrznego, gdzie świadczone są usługi onkologiczne. Będą to m.in.: aparat EKG, respiratory, defibrylatory, aparaty do hemofiltracji, monitory wielofunkcyjne wyposażone w dwukanałowy EKG, aparaty echokardiograficzne, stymulatory zewnętrzne, a także spirometria, gastroskop i kolonoskop. Poza tym zakupione zostanie wyposażenie medyczne, tj. łóżka szpitalne, panele i zestawy nadłóżkowe, myjki, dezynfektory, stoły opatrunkowe oraz lampy operacyjno-zabiegowe.

Zakup nowoczesnej aparatury oraz wyposażenia medycznego wymaga modernizacji i przystosowania oddziałów do instalacji i wykorzystania tego nowego sprzętu. Dlatego otrzymane dofinansowanie placówka przeznaczy także na remont trzykondygnacyjnego budynku, w którym znajduje się oddział kardiologiczny i oddział chorób wewnętrznych. W obiekcie wykonane zostaną prace budowlano-remontowe oraz nowe instalacje elektryczna, teletechniczna, gazów medycznych, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej.

Realizacja projektu poprawi dostępność pacjentów do nowoczesnych świadczeń specjalistycznych, diagnostycznych oraz leczniczych. Wymiana sprzętu na nowy pozwoli na skrócenie czasu leczenia pacjenta, a także poprawi szybkość i precyzję wykonywanych badań. Ponadto, zakup nowoczesnego sprzętu umożliwi prowadzenie, przy współpracy z innymi podmiotami leczniczymi, opieki koordynowanej zapewniającej jej ciągłość i kompleksowość.

Tytuł projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez doposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w zakresie infrastruktury szpitalnej służącej diagnozowaniu i leczeniu chorób kardiologicznych oraz onkologicznych.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

Całkowita wartość projektu: 12 495 166,45 zł

Kwota dofinansowania: 5 342 174,84 zł

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego.  Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne na stronie  www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych