Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki funduszom europejskim do mazowieckich szkół trafi sprzęt cyfrowy i oprogramowanie, które wpłyną na jakość nauczania, a także zabezpieczą placówki oświatowe na wypadek powrotu nauki zdalnej. Skorzystają uczniowie i nauczyciele. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego cztery projekty otrzymają ponad 5 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci. W spotkaniu udział wzięła wiceprezydent m.st. Warszawy Renata Kaznowska oraz radni województwa Izabela Ziątek i Piotr Kandyba.

– Ponad 5 mln zł na oświatę i informatyzację pozwoli kupić tak potrzebny sprzęt do szkół, gdy pandemia za chwilę może znowu nam zagrażać. Wsparcie młodzieży w nauce zdalnej, w nauce innowacji to ważna kwestia – podkreślała Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Lepsze warunki do nauki dla uczniów warszawskich szkół

Jednym z podstawowych zadań samorządów jest zapewnienie edukacji dzieci i młodzieży. Pomagają w tym również fundusze z Unii Europejskiej. Dzięki ponad 3,3 mln zł dofinansowania miasto st. Warszawa zakupi do placówek oświatowych komputery i technologie niezbędne do prowadzenia nauczania zdalnego.

– Widać, że pandemia jest i się rozwija, notujemy skok zachorowań. Przez Covid-19, już wiemy, że dzieci straciły 2,5 roku w edukacji, ponad 17 tys. dzieci nie miały sprzętu w domu. Pomagaliśmy organizować komputery, żeby młodzież mogła się uczyć. Każdy sprzęt jest niezwykle ważny, a dodam, że w Warszawie mamy ponad 600 szkół. Zapewniamy też miejsca w szkołach ukraińskim dzieciom. Tylko z jednego rocznika przyjęliśmy już 17,5 tys. dzieci – mówiła wiceprezydent m.st. Warszawy Renata Kaznowska.

M.st. Warszawa stworzyło plan cyfryzacji oświaty, we wdrażaniu którego pomoże realizacja właśnie tego projektu.
Będzie to m.in. 230 laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli, a także oprogramowanie komputerowe wraz z niezbędnymi licencjami (w sumie 8,8 tys. licencji). Dzięki wsparciu europejskiemu udostępnione zostaną usługi on-line umożliwiające pracę zespołową, jak również komunikację na linii uczeń-nauczyciel. Dodatkowe narzędzia e-usługowe wprowadzone zostaną na platformie Eduwarszawa.pl. W planach jest także stworzenie gry edukacyjnej, która usprawni naukę zdalną. Dzięki realizacji projektu szkoły podstawowe będą lepiej przygotowane do nieprzewidywalnych warunków pandemicznej rzeczywistości, a także zyskają szersze możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Z efektów projektu skorzystają uczniowie i kadra pedagogiczna, w tym ze szkół specjalnych z oddziałami integracyjnymi.

 

Tytuł projektu: Rozwój systemu zdalnej edukacji na terenie m.st. Warszawy

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Całkowita wartość projektu: 11 050 850,63 zł

Dofinansowanie z UE: 3 364 160 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

 

Nowoczesne formy nauczania w legionowskich szkołach

– Dzisiaj samorządy mają problem z utrzymaniem bieżących wydatków, miasto Legionowo otrzymało 350% podwyżki na prąd dla jednostek oświatowych, cieszą nas pieniądze z Unii Europejskiej i mozliwości– informował prezydent Legionowa Roman Smogorzewski.

Na wysoki poziom edukacji stawia także Legionowo. Przyznane dofinansowanie z UE to szansa dla uczniów na naukę w nowoczesnym wydaniu. Nowy sprzęt komputerowy, tablety, drukarki, kamery, w tym internetowe, projektory, oprogramowanie i pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu trafią do pięciu placówek: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie (SP1), Szkoły Podstawowej nr 2 w Legionowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (SP2), Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego (SP3), Szkoły Podstawowej nr 7 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (SP7), Szkoły Podstawowej nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty (SP8). Taka pomoc ucieszy uczniów, nauczycieli i rodziców, bo potrzeby w edukacji wciąż są ogromne. Dodatkowe korzyści to po wprowadzenie nowoczesnych form nauczania, większa aktywność młodzieży, ciekawe interaktywne zajęcia. A jeśli wróci pandemia, sprzęt będzie wykorzystywany do nauki zdalnej.

 

Tytuł projektu: Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby nauczania zdalnego i nowoczesnych form edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Legionowo

Beneficjent: Gmina Miejska Legionowo

Całkowita wartość projektu: 762 115,93 zł

Kwota dofinansowania: 557 236,00 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

 

Podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w Gminie Błonie

– Każde otrzymane środki są ważne dla naszej gminy. Dzięki temu możemy realizować inwestycje, podnosić jakość życia mieszkańców, a środki własne możemy przeznaczać na inne cele – mówił Zenon Reszka, burmistrz gminy Błonie.

Kolejny projekt zrealizuje gmina Błonie. Fundusze europejskie wpłyną na edukację ponad 1,3 tys. uczniów, w tym 79 z niepełnosprawnościami. Zakupione wyposażenie IT trafi do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Hugona Kołłątaja, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Błoniu oraz do I Liceum Ogólnokształcącego.

Tytuł projektu: E-szkoły w Gminie Błonie

Beneficjent: Gmina Błonie

Całkowita wartość projektu: 368 336,03

Kwota dofinansowania: 275 208,80

Działanie: 2.1 E-usługi

 

Nowy sprzęt i oprogramowanie dla 11 szkół z Gminy Góra Kalwaria

– Wyposażymy pracownie komputerowe we wszystkich szkołach z terenu gminy Góra Kalwaria. Gdyby nie dofinansowanie z Unii Europejskiej, nie zrealizowalibyśmy tego projektu dla naszej młodzieży – dodał Arkadiusz Strzyżewski burmistrz miasta i gminy Góra Kalwaria.

Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia zajęć z robotyki i programowania – 144 stanowiska, a także wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK to główne założenia projektu, który zrealizuje gmina Góra Kalwaria. Pomogą fundusze europejskie. Do 11 szkół podstawowych trafi taki sprzęt jak: monitory interaktywne, klocki do robotyki, tablice interaktywne czy komputery przenośne. Ze wsparcia skorzysta ponad 2,3 tys. uczniów i ponad 390 nauczycieli. W tej grupie będą także uczniowie z niepełnosprawnościami. Projekt ma charakter innowacyjny.

Przygotowane zostaną materiały dydaktyczne pt: „Metody aktywizujące w pracy z uczniem z wykorzystaniem zestawów do robotyki i programowania, dla każdego z dwóch poziomów nauczania”.

Nowo zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć edukacyjnych w formie stacjonarnej, w nauce hybrydowej oraz w formule zdalnej. Zwiększą się możliwości prowadzenia zajęć z dostępem do ciekawych pomocy dydaktycznych, dzięki czemu poprawi się atrakcyjność lekcji.

 

Tytuł projektu: Zakup sprzętu i oprogramowania dla 11 szkół Gminy Góra Kalwaria umożliwiającego nowoczesne formy nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie narzędzi do nauki zdalnej na wypadek powtórzenia lub przedłużenia się epidemii COVID-19

Beneficjent: Gmina Góra Kalwaria

Całkowita wartość projektu: 1 198 736,40

Kwota dofinansowania: 839 264,00

Działanie: 2.1 E-usługi

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś