Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jeśli jesteś przedsiębiorcą z niedużego miasta i poszukujesz środków na wdrożenie i wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek, to możesz wziąć udział w najnowszym konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór „Badania na rynek” rusza 25 marca br., ale już teraz warto się do niego przygotować. Na firmy działające w średnich miastach czeka aż 550 mln zł, z czego dla Mazowsza to 49,5 mln zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Czas do 8 maja 2019 r.

Wnioskodawcy aplikujący o środki unijne, otrzymają wsparcie na realizację projektów z zakresu wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. Badania mogą być przeprowadzone przez wnioskodawcę samodzielnie, na jego zlecenie lub zakupione. Badania powinny zakończyć się wprowadzeniem na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów, np. wyrobów lub usług. Szansę na dofinasowanie będą miały także projekty, które wprowadzą w przedsiębiorstwie innowacje technologiczne.

Na co dofinansowanie?

Realizując projekt, przedsiębiorcy będą mogli wydać unijne środki na:

– wydatki inwestycyjne,

– zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów,

– zakup nieruchomości,

– roboty budowlane,

– budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal,

– nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how,

praw własności intelektualnej,

– eksperymentalne prace rozwojowe,

– usługi doradcze.

Dla kogo dofinansowanie?

O unijne wsparcie ubiegać się mogą mikro, małe lub średnie firmy. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w miastach średnich w województwie mazowieckim  to 49 500 000,00 zł.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w miastach średnich w województwach innych niż mazowieckie to 500 500 000,00 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

Gdzie należy złożyć wniosek?

 Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP.

Więcej szczegółów o naborze znajduje się na:

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój

Badania na rynek – miasta średnie

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych