Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejne gminy z regionu siedleckiego zainwestują w wymianę węglowych źródeł ciepła na urządzenia niskoemisyjne. Do gminy Stara Kornica trafi na ten cel ponad 1,6 mln zł, a gminy Platerów i  Mińsk Mazowiecki otrzymają po blisko 1,5 mln zł. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają łącznie ponad 4,6 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali przedstawiciele zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

 

Wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja budynków w gminie Stara Kornica

Inwestycja dotyczy zwiększenia efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej w Starej Kornicy, tj.: szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola samorządowego oraz 2 budynków indywidualnych. W ramach projektu w wymienionych obiektach zamontowane zostaną 2 kotły na biomasę i kocioł olejowy, a także 3 jednostki wytwarzania energii cieplnej z OZE w postaci pomp ciepła. Dodatkowo  budynki użyteczności publicznej przejdą kompleksową termomodernizację energetyczną.

 

Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Gminie Stara Kornica

Beneficjent: Gmina Stara Kornica

Całkowita wartość projektu: 3 319 503,20 zł

Kwota dofinansowania: 1 668 750,00 zł

Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

 

Gmina Platerów stawia na czyste powietrza

Przedsięwzięcie obejmie wymianę urządzeń grzewczych w 76 budynkach mieszkalnych, prywatnych na terenie gminy Platerów. W ramach projektu wymienione zostaną istniejące, nieefektywne ekologicznie piece wraz z elementami systemu grzewczego na niskoemisyjne źródła grzewcze. Będzie to 39 kotłów wykorzystujących paliwo gazowe i 37 spalających biomasę.

 

Tytuł projektu: Wymiana urządzeń grzewczych korzyścią dla wszystkich mieszkańców gminy Platerów

Beneficjent: Gmina Platerów

Całkowita wartość projektu: 2 013 915,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 499 260,00 zł

Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w gmina Mińsk Mazowiecki

W gminie Mińsk Mazowiecki w budynkach mieszkalnych wymienione zostaną stare węglowe piece na urządzenia niskoemisyjne. Inwestycja dotyczy wymiany 109 kotłów: 49 kotłów na biomasę, 47 kotłowni na gaz ziemny, 10 kotłowni na gaz płynny, 2 kotłowni wyposażonych w kocioł elektryczny i 1 kotłowni opalanej olejem opałowym. Realizacja projektu polega na dostawie, wykonaniu i odbiorze robót w zakresie usunięcia istniejących węglowych pieców oraz na montażu nowoczesnych niskoemisyjnych urządzeń zgodnie z deklaracjami mieszkańców gminy.

 

Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki

Beneficjent: Gmina Mińsk Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 1 874 889,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 499 911,20 zł

Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych