Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejne gminy z regionu siedleckiego zainwestują w wymianę węglowych źródeł ciepła na urządzenia niskoemisyjne. Do gminy Stara Kornica trafi na ten cel ponad 1,6 mln zł, a gminy Platerów i  Mińsk Mazowiecki otrzymają po blisko 1,5 mln zł. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają łącznie ponad 4,6 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali przedstawiciele zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

 

Wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja budynków w gminie Stara Kornica

Inwestycja dotyczy zwiększenia efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej w Starej Kornicy, tj.: szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola samorządowego oraz 2 budynków indywidualnych. W ramach projektu w wymienionych obiektach zamontowane zostaną 2 kotły na biomasę i kocioł olejowy, a także 3 jednostki wytwarzania energii cieplnej z OZE w postaci pomp ciepła. Dodatkowo  budynki użyteczności publicznej przejdą kompleksową termomodernizację energetyczną.

 

Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Gminie Stara Kornica

Beneficjent: Gmina Stara Kornica

Całkowita wartość projektu: 3 319 503,20 zł

Kwota dofinansowania: 1 668 750,00 zł

Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

 

Gmina Platerów stawia na czyste powietrza

Przedsięwzięcie obejmie wymianę urządzeń grzewczych w 76 budynkach mieszkalnych, prywatnych na terenie gminy Platerów. W ramach projektu wymienione zostaną istniejące, nieefektywne ekologicznie piece wraz z elementami systemu grzewczego na niskoemisyjne źródła grzewcze. Będzie to 39 kotłów wykorzystujących paliwo gazowe i 37 spalających biomasę.

 

Tytuł projektu: Wymiana urządzeń grzewczych korzyścią dla wszystkich mieszkańców gminy Platerów

Beneficjent: Gmina Platerów

Całkowita wartość projektu: 2 013 915,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 499 260,00 zł

Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w gmina Mińsk Mazowiecki

W gminie Mińsk Mazowiecki w budynkach mieszkalnych wymienione zostaną stare węglowe piece na urządzenia niskoemisyjne. Inwestycja dotyczy wymiany 109 kotłów: 49 kotłów na biomasę, 47 kotłowni na gaz ziemny, 10 kotłowni na gaz płynny, 2 kotłowni wyposażonych w kocioł elektryczny i 1 kotłowni opalanej olejem opałowym. Realizacja projektu polega na dostawie, wykonaniu i odbiorze robót w zakresie usunięcia istniejących węglowych pieców oraz na montażu nowoczesnych niskoemisyjnych urządzeń zgodnie z deklaracjami mieszkańców gminy.

 

Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki

Beneficjent: Gmina Mińsk Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 1 874 889,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 499 911,20 zł

Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych