Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

To kolejne wsparcie unijne na poprawę efektywności energetycznej budynków. Dzięki funduszom unijnym  w Pułtusku przeprowadzona zostanie termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego na realizację projektu wnioskodawca otrzyma kwotę ponad 2,9 mln zł z RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisał dzisiaj zastępca dyrektora ds. EFRR w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Grzegorz Świętorecki, starosta Pułtuski Jan Zalewski i wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak. 

Dzięki blisko 3 mln zł wsparcia ze środków unijnych przeprowadzona zostanie termomodernizacja w dwóch budynkach tj. w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku. W ramach projektu zostanie wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów styropianem. Wymienione zostaną m.in. stolarka drzwiowa, instalacje centralnego ogrzewania oraz kotły. Poza tym na budynkach zamontowane będą kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne, a oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne. Realizacja projektu poprawi efektywność energetyczną obiektów, zmniejszy zapotrzebowania na energię i obniży koszty eksploatacyjne. Przyczyni się też do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego

Beneficjent: Powiat Pułtuski

Całkowita wartość projektu: 3 686 534,75 zł

Kwota dofinansowania: 2 946 862,16 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych