Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zwiększenie wczesnej wykrywalności zaburzeń słuchu u dzieci to główny cel projektów, które będą realizowane w ramach konkursu z Podziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Do 13 lipca 2017 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski na unijne wsparcie takich właśnie przedsięwzięć. Wnioskodawcy będą mieli tylko 2 tygodnie na składanie wniosków. Budżet konkursu to blisko 295 tys. zł, dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Zaburzenia słuchu to nie tylko problem osób starszych. Statystyki pokazują, że zaburzenia słuchu coraz częściej dotyczą młodszych dzieci. U 1/5 pierwszoklasistów, szczególnie w małych miasteczkach i na wsiach, pojawia się ten problem. Przyczyn problemów ze słuchem u dzieci jest wiele. Mogą wynikać ze stylu życia całej rodziny, mogą pojawić się w następstwie przebytych chorób czy urazów.

W nowej perspektywie finansowej zarezerwowane zostały środki na programy służące wczesnemu wykrywaniu różnych nieprawidłowości, właśnie u dzieci.

Założeniem konkursu, który zostanie uruchomiony 29 czerwca, jest zwiększenie wczesnej interwencji, a także ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych. Dodatkowo w ramach projektu zaplanowana zostanie opieka diagnostyczna, lecznicza i terapeutyczna dla dzieci z wykrytym uszkodzeniem słuchu w latach 2017-2018.

Ważne

Wsparciem zostaną objęte dzieci z następujących powiatów: lipski, przysuski, szydłowiecki, żuromiński.

Obszary wsparcia

Unijne dofinansowanie kierowane będzie na działania informacyjne dla rodziców oraz dzieci. Następnym krokiem będą badania pomiarów słuchu w danej placówce edukacyjnej powiązane z testem oceniającym centralne procesy słuchowe (badanie dźwiękami LINGA-dźwięki mowy) i dobranym stosownie do rozwoju dziecka.

W przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości, rodzice lub opiekunowie zostaną o tym fakcie poinformowani. Dowiedzą się również o możliwościach wykonania uzupełniających badań i ewentualnych dalszych działaniach realizowanych w specjalistycznych ośrodkach audiologicznych, które już w ramach kontraktu z NFZ będą mogły zająć się szczegółową diagnostyką i leczeniem.

Kolejnym elementem projektu będą działania informacyjno-edukacyjne na temat realizacji przesiewowego badania słuchu, prawdopodobieństwa wystąpienia ubytku słuchu u dzieci oraz realizacji dalszych badań, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Kampania skierowana będzie do rodziców lub opiekunów dzieci, personelu placówek oświatowych, nauczycieli uczniów objętych interwencją, pedagogów, psychologów, pielęgniarek szkolnych pracujących w danej placówce oraz wśród samych uczniów. W ramach realizowanych przedsięwzięć, wnioskodawca będzie mógł także przeprowadzić szkolenia dla personelu medycznego podnoszące umiejętności i kompetencje w zakresie wczesnego wykrywania deficytów słuchu wśród najmłodszych pacjentów.

To już kolejny nabór skierowany do najmłodszych. Lekarze biją na alarm, że coraz więcej dzieci ma problemy ze słuchem, więc tym bardziej te działania są ważne i potrzebne. Fundusze unijne świetnie wpisują się w te potrzeby, nie wszystkie samorządy mają środki na specjalistyczne programy zdrowotne – powiedziała Elżbieta Szymanik zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dla kogo dofinansowanie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą lub inne podmioty w partnerstwie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Pula unijnych pieniędzy wynosi 294 245,01 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu dla poszczególnych powiatów – Powiat lipski 61 006,55 zł, Powiat przysuski 78 304,14 zł,  Powiat szydłowiecki 80 350,09 zł, powiat żuromiński 74 584,23 zł.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 29 czerwca do 13 lipca 2017 r. i wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Dodatkowe informacje można uzyskać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa. Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/dzialanie-9-2-uslugi-spoleczne-i-uslugi-opieki-zdrowotnej-poddzialania-9-2-2-zwiekszenie-dostepnosci-uslug-zdrowotnych-program-badan-przesiewowych-sluchu-dla-uczniow-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-rpma-09-02-02-ip-01-14-049-17.html

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś