Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona obszarów cennych przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów turystycznych to działania, z których efektów już niebawem skorzystają mieszkańcy powiatu płockiego i turyści. Umowy o unijne dofinansowanie projektów podpisał marszałek Adam Struzik oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Płocku – Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka, Członek Zarządu Powiatu Płockiego Paweł Jakubowski i Skarbnik Powiatu Maria Jakubowska. Projekty otrzymały łącznie 2,9 mln zł unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

W sytuacji zagrożenia ważne jest natychmiastowe przekazanie informacji do osób przebywających na danym obszarze. Dlatego też na terenie powiatu płockiego wybudowany zostanie system wczesnego ostrzegania mieszkańców informujący o niebezpieczeństwie powodziowym, chemicznym, radiacyjnym czy związanym z transportem materiałów niebezpiecznych. Projekt obejmie osiem gmin partnerskich: Bodzanów, Bulkowo, Małą Wieś, Nowy Duninów, Słupno, Starą Białą, Staroźreby oraz Gminę i Miasto Wyszogród. Fundusze unijne pozwolą na pełne wyposażenie 19 punktów alarmowych w wyznaczonych miejscach i zainstalowanie 8 pulpitów sterujących przeznaczonych do montażu w gminach. Docelowo system powiatowy zostanie zintegrowany z centralą wojewódzką.

Od prawej: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mariusz Bieniek Starosta Płocki

Nazwa projektu: Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego

Beneficjent: Powiat Płocki
Wartość projektu: 470 765,63 zł
Wartość unijnego dofinansowania: 344 977,05 zł
Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Po drugie – turystyka

Płock i okolice to tereny bardzo atrakcyjne zarówno turystycznie, jak i pod względem inwestycyjnym. Dużym wyzwaniem w tym kontekście jest dbałość o przyrodę. Dlatego właśnie ponad 2,5 mln zł unijnego dofinansowania przeznaczonych zostanie na ochronę bioróżnorodności, ograniczenie negatywnego wpływu ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo oraz promocję lokalnych atrakcji turystycznych. Projekt zrealizowany zostanie we współpracy z dwoma nadleśnictwami – Płock i Łąck.
W ramach projektu zmodernizowane zostaną m.in. szlaki turystyczno-rekreacyjne Nadleśnictwa Płock. Chodzi o to, aby ograniczyć negatywny wpływ ruchu turystycznego na obszary Natura 2000, czyli miejsca szczególnie cenne przyrodniczo, a także tereny Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, rezerwatów Brwilno i Sikórz. Odnowie zostaną również ścieżki nordic walking w miejscowościach Sikórz i Brwilno oraz ścieżki edukacyjne w Cierszewie i Sikorzu. Co więcej, wzdłuż brzegów Wisły, na odcinku blisko 70 km, powstaną nowe trasy turystyczne, ze specjalnie wyznaczonymi miejscami do wypoczynku i edukacji.

Oprócz tego nad Jeziorem Łąckim Dużym powstaną nowe miejsca wypoczynku i rekreacji oraz punkt widokowy, plaża dla turystów, parking oraz leśny amfiteatr z miejscami siedzącymi dla widzów. Odnowione zostaną również pomost pływający oraz budynek gospodarki rybackiej. Poza tym wzdłuż Wisły powstaną ścieżki rowerowe, będą także nowe szlaki: „północny”, który połączy Gąbin i Płock, oraz „południowy” pomiędzy Brwilnem a Wyszogrodem.

Dodatkowo przy drogach wojewódzkich nr 559 i 562 wybudowane będą specjalne przejścia dla zwierząt, a w Miszewie Murowanym powstanie schronisko dla dzikich zwierząt.

Od prawej: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mariusz Bieniek Starosta Płocki, Iwona Sierocka Wicestarosta Płocki, Paweł Jakubowski Członek Zarządu Powiatu Płockiego, Maria Jakubowska Skarbnik Powiatu Płockiego

Po trzecie – edukacja

Inwestycje w turystykę i ochronę potencjału przyrodniczego wymagają edukacji mieszkańców, dlatego już niedługo na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Płocku utworzony zostanie portal edukacji ekologicznej. Dzięki środkom unijnym opracowane zostaną również materiały edukacyjno-promocyjne, takie jak: ulotki, plakaty, a także przewodniki po obszarach Natura 2000 czy też przewodnik inwestycyjny dla małych i średnich przedsiębiorców. Poruszanie po szlakach turystycznych powiatu płockiego ułatwi natomiast mobilna aplikacja na smartfony i tablety.

Ponadto w ramach projektu, przy współudziale naukowców z Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk, zostaną zaprojektowane i założone miniogrody botaniczne przy Zespole Szkół w Wyszogrodzie, Zespole Szkół w Gąbinie i Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. W Nadleśnictwie Łąck powstanie Las Dendrologiczny, czyli miejsce, gdzie mieszkańcy będą mogli podziwiać różnorodne odmiany drzew i krzewów. To jednak nie wszystko. W powiecie płockim zaprojektowane zostaną stałe wystawy ekologiczne. W obiekcie Wyłuszczarni Szyszek w Łącku powstanie wystawa „Wokół Nasion”. Wyposażenie obejmować będzie między innymi eksponaty, plansze i edukacyjne zestawy interaktywne. Zorganizowana zostanie również wystawa dotycząca fauny i flory rzeki Wisła w Muzeum Wisły w Wyszogrodzie.

Nazwa projektu: Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego
Beneficjent: Powiat Płocki
Wartość projektu: 3 198 574,00 zł
Wartość unijnego dofinansowania: 2 558 859,20 zł
Działanie: 5.4 Ochrona bioróżnorodności

Wnioski aplikacyjne przygotował Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektów

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego.
Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2016 rok zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 2,5 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś