Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Skorzystają głównie uczniowie i nauczyciele placówek kształcenia zawodowego. Mazowsze przy wsparciu z UE zainwestuje w rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projektodawcy którzy otrzymali aprobatę do dofinansowania mogą liczyć nawet na 90 procentową dotację. Pieniądze trafią do samorządów i dwóch przedsiębiorstw z Mazowsza. Za konkurs i rozliczenie projektów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Doskonalenie zawodowe = kreatywny rynek pracy

W ramach naboru zarekomendowanych do dofinansowania zostało 6 projektów na których realizację przeznaczono 2,4 mln zł. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wśród beneficjentów jest gmina miasta Radomia, gmina miejska Legionowo, gmina Nasielsk i Leoncin. Środki na rzecz rozwoju edukacji w regionie trafią również do przedsiębiorców takich jak ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. z terenów Radomia oraz ECORYS Polska Sp. z o.o. z Warszawy.

Poradnictwo zawodowe bardziej świadomie pozwala młodym ludziom dokonać wyboru dalszego kierunku kształcenia, wyboru szkoleń lub zawodu w taki sposób, by były to wybory w pełni dostosowane do potrzeb i możliwości danej osoby oraz realiów rynku pracy. Wsparcie w ramach realizowanych projektów obejmie blisko 60 placówek z Mazowsza, a 34 osoby pracujące w dziedzinie doradztwa-zawodowego uzyskają wyższe umiejętności i kompetencje – tłumaczy Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds. EFS.

Przypominamy, że inicjatywą naboru jest rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego wśród uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty i osób dorosłych. Wsparcie dedykowane jest również nauczycielom którzy prowadzą zajęcia z doskonalenia zawodowego. Ważne jest też to, że zostaną utworzone Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKa). Punkty pojawią się w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, centrach kształcenia ustawicznego lub innych zespołach realizujących zadania zbieżne z zadaniami doskonalenia zawodowego. Istotne będzie dostosowywanie oferty edukacyjnej w szkołach i w formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.


O RPO WM

Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Na 2016 rok zaplanowano ponad 50 konkursów, a ich wartość wyniesie przeszło 2,5 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach publikowane są na stronie z naborami wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś