Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Skorzystają głównie uczniowie i nauczyciele placówek kształcenia zawodowego. Mazowsze przy wsparciu z UE zainwestuje w rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projektodawcy którzy otrzymali aprobatę do dofinansowania mogą liczyć nawet na 90 procentową dotację. Pieniądze trafią do samorządów i dwóch przedsiębiorstw z Mazowsza. Za konkurs i rozliczenie projektów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Doskonalenie zawodowe = kreatywny rynek pracy

W ramach naboru zarekomendowanych do dofinansowania zostało 6 projektów na których realizację przeznaczono 2,4 mln zł. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wśród beneficjentów jest gmina miasta Radomia, gmina miejska Legionowo, gmina Nasielsk i Leoncin. Środki na rzecz rozwoju edukacji w regionie trafią również do przedsiębiorców takich jak ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. z terenów Radomia oraz ECORYS Polska Sp. z o.o. z Warszawy.

Poradnictwo zawodowe bardziej świadomie pozwala młodym ludziom dokonać wyboru dalszego kierunku kształcenia, wyboru szkoleń lub zawodu w taki sposób, by były to wybory w pełni dostosowane do potrzeb i możliwości danej osoby oraz realiów rynku pracy. Wsparcie w ramach realizowanych projektów obejmie blisko 60 placówek z Mazowsza, a 34 osoby pracujące w dziedzinie doradztwa-zawodowego uzyskają wyższe umiejętności i kompetencje – tłumaczy Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds. EFS.

Przypominamy, że inicjatywą naboru jest rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego wśród uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty i osób dorosłych. Wsparcie dedykowane jest również nauczycielom którzy prowadzą zajęcia z doskonalenia zawodowego. Ważne jest też to, że zostaną utworzone Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKa). Punkty pojawią się w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, centrach kształcenia ustawicznego lub innych zespołach realizujących zadania zbieżne z zadaniami doskonalenia zawodowego. Istotne będzie dostosowywanie oferty edukacyjnej w szkołach i w formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.


O RPO WM

Mazowsze zagwarantowane ma ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Na 2016 rok zaplanowano ponad 50 konkursów, a ich wartość wyniesie przeszło 2,5 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach publikowane są na stronie z naborami wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych