Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dokładnie 22 przedsiębiorców otrzyma łącznie 20 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dofinansowanie przeznaczą na przeprowadzenie badań w celu poszukiwania nisz innowacyjnych i rozwojowych. Na ich realizację będą mieli maksymalnie 2 lata. 

W większości konkursów o unijne dofinansowanie dla przedsiębiorstw wymagana jest zgodność z obszarami inteligentnej specjalizacji Mazowsza, czyli wysoką jakością życia, inteligentnymi systemami zarządzania, nowoczesnymi usługami dla biznesu i bezpieczną żywnością. W przypadku prac eksperymentalnych było jednak inaczej. Zgodnie z wynikami rozstrzygniętego właśnie konkursu do 22 przedsiębiorców trafi w sumie 20,4 mln zł na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych wykraczających poza priorytetowe kierunki badań określone dla inteligentnej specjalizacji.

Firmy otrzymają od 169 tys. zł do nawet 2,1 mln zł unijnego dofinansowania na badania dotyczące m.in. optymalizacji technologii produkcji mikrosoczewek, innowacyjnych rozwiązań w urządzeniach grzewczych, czy też wykorzystania technologii LED. Wsparcie trafi również do przedsiębiorstw, które skorzystały już z funduszy w perspektywie 2007-2013, co pokazuje włączanie finansowania unijnego w realizację długofalowej strategii rozwoju biznesu – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Na etapie starania się o środki unijne preferowane były projekty realizowane we współpracy z naukowcami, zakładające większe niż wymagane zaangażowanie finansowe biznesu, przyczyniające się do powstania nisz rozwojowych, ale jednocześnie odpowiadające na potrzeby rynku. Fundusze z RPO WM zainwestowane zostaną w rozwój wielu branż, m.in. produkcyjnej, medycznej, czy też ochrony środowiska. Przedsiębiorstwa podejmą się prac z zakresu np. systemów bezpieczeństwa, energii odnawialnej, innowacyjnych rozwiązań w meblarstwie lub rehabilitacji ruchowej. Na ich realizację będą miały maksymalnie 2 lata.

Zapraszamy do zapoznania się  z listą rankinową projektów dofinansowanych w konkursie z Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów – Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych.

Jakie są aktualne konkursy dla biznesu?

Do 31 sierpnia przedsiębiorcy i powiązania kooperacyjne mogą starać się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych. B+R. Do biznesu trafi ponad 42 mln zł na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych nad innowacyjnymi produktami i technologiami maksymalnie do etapu pierwszej produkcji. Prace można zrealizować samodzielnie lub we współpracy z naukowcami. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu może wynieść 5 mln zł. Przedsiębiorcy mogą liczyć na co najmniej 250 tys. zł dofinansowania.

Trwa konkurs otwarty o bony na doradztwo skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu usługi dotyczącej m.in. transferu technologii, usług diagnostycznych, certyfikacyjnych, czy testowania rozwiązań. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 10 tys. do nawet 110 tys. zł. Już na etapie aplikowania należy wybrać instytucję otoczenia biznesu, która zrealizuje potrzebne prace. Wśród potencjalnych wykonawców usług są m.in. centra transferu technologii, parki przemysłowe i naukowo-technologiczne, czy inkubatory przedsiębiorczości. Pula konkursu wynosi ponad 21 mln zł.

Do 17 lipca przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie we wprowadzaniu na rynek nowych produktów i usług, wypracowanych jako wyniki prac badawczo – rozwojowych. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości od 400 tys. zł do nawet 850 tys. zł. Pula konkursu wynosi ponad 42 mln zł.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  organizację konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś