Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już niebawem gminy Zawidz i Drobin otrzymają wsparcie unijne na wymianę węglowych źródeł ciepła na niskoemisyjne nowoczesne urządzenia grzewcze. Dzięki środkom unijnym wykonana zostanie także termomodernizacja budynków i montaż paneli fotowoltaicznych. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 2,1 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wójt gminy Zawidz Dariusz Franczak oraz burmistrz Drobina Andrzej Samoraj.

 

 

„Dzisiaj podpisujemy umowy dotyczące bardzo istotnego problemu. Kwestia czystości powietrza jest kluczowa dla naszego kraju, bowiem Polska niestety przegrywa przed Trybunałem Europejskim w sprawie walki ze smogiem. Spośród 50 miast najbardziej zagrożonych, aż 36 znajduje się na terenie Polski. Niestety Mazowsze również należy do regionów zagrożonych. Robimy więc wszystko, by zniwelować ten problem i obniżyć poziom zapylenia. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest kwestią priorytetową, żebyśmy żyli w czystym środowisku i oddychali czystym powietrzem.” – powiedział Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

 

Ekologicznie w gminie Zawidz

Przedsięwzięcie polega na zastąpieniu węglowych źródeł ciepła na proekologiczne instalacje grzewcze. W ramach projektu wykonana będzie modernizacja kotłowni w 48 domach jednorodzinnych, w tym instalacja 31 pieców na gaz i 17 pieców na pellet. Na terenie gminy w 12 domach jednorodzinnych przeprowadzone zostaną prace termomodernizacyjne, w tym modernizacja kotłowni. Poza tym na 8 budynkach mieszkalnych zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji, a także do obniżenia kosztów wytwarzania energii cieplnej, co dla mieszkańców gminy oznacza czyste powietrze i oszczędności.

 

Tytuł projektu:

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Zawidz

Beneficjent: Gmina Zawidz

Całkowita wartość projektu: 1 387 955,12 zł

Kwota dofinansowania: 1 090 364,11 zł

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Drobin stawia na niskoemisyjność  

Dzięki środkom unijnym na terenie gminy Drobin wymienione zostaną urządzenia grzewcze w 17 budynkach jednorodzinnych oraz w kotłowni osiedlowej zaopatrującej w ciepło 7 budynków, w tym 6 wielorodzinnych i jeden budynek użyteczności publicznej. Obecne węglowe źródła ciepła zastaną zastąpione instalacją: 12 kotłów na gaz, 5 na biomasę-pellet i jednego kotła zgazowującego drewno. W ramach projektu wykonana będzie także termomodernizacja 3 budynków wielorodzinnych znajdujących się przy ul. Padlewskiego w Drobinie.

Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery. Wpłynie to na poprawę stanu środowiska naturalnego i polepszenie jakości powietrza.

 

Tytuł projektu:

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin

Beneficjent: Miasto i Gmina Drobin

Całkowita wartość projektu: 1 610 037,63 zł

Kwota dofinansowania: 1 075 259,92 zł

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś