Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Od dziś do 12 kwietnia można ubiegać się o dofinansowanie na projekty, których zadaniem jest   zwiększenie oraz ułatwienie dostępu do usług społecznych. Głównie na realizacji projektów skorzystają osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby niesamodzielne i niepełnosprawne, bo to właśnie oni stanowią grupę docelową aktualnie trwającego naboru. Kwota zaplanowana na konkurs wynosi 20,1 mln zł i pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Za przeprowadzenie naboru odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. 

Informacje o naborze na stronie naboru Zwiększenie dostępności usług społecznych.

W ramach konkursu chcemy zadbać o  rozwój środowiskowych form pomocy osobom niesamodzielnym i niepełnosprawnym, w tym dzieciom i osobom starszym, o wsparcie dla ich opiekunów w postaci m.in. poradnictwa, kształcenia, czy też pogłębienia ich umiejętności w zakresie pełnionej opieki. Co ważne, efektem realizowanych działań będzie zwiększenie zatrudnienia przez umożliwienie osobom opiekującym się osobami niesamodzielnymi aktywnego poszukiwania pracy i tworzenia tych miejsc pracy w usługach społecznych. To szansa na dofinansowanie wielu, bardzo ważnych dla naszej mazowieckiej społeczności inicjatyw – zaznacza Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora MJWPU ds. EFS.

O dofinansowanie mogą również starać się projekty ukierunkowane na rozwój usług opiekuńczych wykorzystując technologie informacyjno-komunikacyjne (teleopiekę, systemy przywoławcze itp.), świadczące usługi wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego z kompleksowym doradztwem przy jego wyborze. Ale możliwości wykorzystania dofinansowania jest więcej. Dotacje można będzie przeznaczyć również na sfinansowanie usługi opiekuńczej i miejsc krótkookresowego pobytu (całodobowego lub dziennego) w zastępstwie za opiekunów właściwych, umożliwiając im tym samym funkcjonowanie w sferze zawodowej, edukacyjnej czy społecznej.

Czas trwania naboru: od 30 marca br. do 12 kwietnia br.

O  dotacje w obrębie środków przeznaczonych na konkurs ubiegać się mogą różnego typu beneficjenci – jst, urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe, Lokalne Grupy Działania, podmioty zaangażowane w integracje społeczną i wsparcie rodzin – poza osobami fizycznymi.

Maksymalne dofinansowanie projektu stanowi 93% poziomu kosztów kwalifikowalnych, przy minimalnym wkładzie własnym 7%.  Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Zgodnie z Regulaminem konkursowym okres realizacji projektu może obejmować jedynie pełne 24 miesiące (tzn. nie może trwać krócej niż 24 miesiące oraz nie może przekroczyć 24 miesięcy).

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w okresie trwania naboru w systemie informatycznym MEWA 2.0. dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 wniosek o dofinansowanie składany  jest tylko w formie elektronicznej.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin, instrukcja wypełnienia wniosku oraz inne wymagane dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie zamieszczone są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.  Można również skontaktować się z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Warszawie oraz z Lokalnymi Punktami Informacyjnymi w Ciechanowie, Płocku, Radomiu, Ostrołęce i Siedlcach – adresy i telefony Punktów Informacyjnych

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych