Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Od dziś do 12 kwietnia można ubiegać się o dofinansowanie na projekty, których zadaniem jest   zwiększenie oraz ułatwienie dostępu do usług społecznych. Głównie na realizacji projektów skorzystają osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby niesamodzielne i niepełnosprawne, bo to właśnie oni stanowią grupę docelową aktualnie trwającego naboru. Kwota zaplanowana na konkurs wynosi 20,1 mln zł i pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Za przeprowadzenie naboru odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. 

Informacje o naborze na stronie naboru Zwiększenie dostępności usług społecznych.

W ramach konkursu chcemy zadbać o  rozwój środowiskowych form pomocy osobom niesamodzielnym i niepełnosprawnym, w tym dzieciom i osobom starszym, o wsparcie dla ich opiekunów w postaci m.in. poradnictwa, kształcenia, czy też pogłębienia ich umiejętności w zakresie pełnionej opieki. Co ważne, efektem realizowanych działań będzie zwiększenie zatrudnienia przez umożliwienie osobom opiekującym się osobami niesamodzielnymi aktywnego poszukiwania pracy i tworzenia tych miejsc pracy w usługach społecznych. To szansa na dofinansowanie wielu, bardzo ważnych dla naszej mazowieckiej społeczności inicjatyw – zaznacza Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora MJWPU ds. EFS.

O dofinansowanie mogą również starać się projekty ukierunkowane na rozwój usług opiekuńczych wykorzystując technologie informacyjno-komunikacyjne (teleopiekę, systemy przywoławcze itp.), świadczące usługi wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego z kompleksowym doradztwem przy jego wyborze. Ale możliwości wykorzystania dofinansowania jest więcej. Dotacje można będzie przeznaczyć również na sfinansowanie usługi opiekuńczej i miejsc krótkookresowego pobytu (całodobowego lub dziennego) w zastępstwie za opiekunów właściwych, umożliwiając im tym samym funkcjonowanie w sferze zawodowej, edukacyjnej czy społecznej.

Czas trwania naboru: od 30 marca br. do 12 kwietnia br.

O  dotacje w obrębie środków przeznaczonych na konkurs ubiegać się mogą różnego typu beneficjenci – jst, urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe, Lokalne Grupy Działania, podmioty zaangażowane w integracje społeczną i wsparcie rodzin – poza osobami fizycznymi.

Maksymalne dofinansowanie projektu stanowi 93% poziomu kosztów kwalifikowalnych, przy minimalnym wkładzie własnym 7%.  Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Zgodnie z Regulaminem konkursowym okres realizacji projektu może obejmować jedynie pełne 24 miesiące (tzn. nie może trwać krócej niż 24 miesiące oraz nie może przekroczyć 24 miesięcy).

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w okresie trwania naboru w systemie informatycznym MEWA 2.0. dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 wniosek o dofinansowanie składany  jest tylko w formie elektronicznej.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin, instrukcja wypełnienia wniosku oraz inne wymagane dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie zamieszczone są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.  Można również skontaktować się z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Warszawie oraz z Lokalnymi Punktami Informacyjnymi w Ciechanowie, Płocku, Radomiu, Ostrołęce i Siedlcach – adresy i telefony Punktów Informacyjnych

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś