Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ponad 25 km dróg w powiecie siedleckim zostanie przebudowanych dzięki wsparciu unijnemu. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego cztery projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości ponad 16,5 mln zł w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, starosta siedlecki Dariusz Zbigniew Stopa i wicestarosta Michał Okniński. 

To dobra informacja dla mieszkańców i podróżujących po powiecie siedleckim. Dzięki wsparciu unijnemu przebudowanych zostanie około 25 km dróg powiatowych. W ramach realizowanych projektów wyremontowane zostaną następujące odcinki dróg: ponad 10 km od Zbuczyna przez Tchórzew do Izdebek-Kosnych, prawie 7,7 km z Broszkowa do Żeliszewa Podkościelnego, ponad 5 km z Broszkowa do Żukowa i prawie 1,4 km od granicy miasta Siedlce do drogi krajowej nr 2. Poza wymianą nawierzchni jezdni w ciągu ulic zostaną też wykonane krawężniki, obrzeża, zjazdy, ścieżki rowerowe czy zatoki autobusowe. Poprowadzona zostanie kanalizacja deszczowa, urządzenia odwadniające i rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ruchu m.in. balustrady, nowe oznakowania pionowe i poziome. 

 

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn – Tchórzew – Izdebki-Kosny

Beneficjent: Powiat Siedlecki

Całkowita wartość projektu: 9 623 854,33 zł

Kwota dofinansowania: 5 774 312,59 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków – Żeliszew Podkościelny

Beneficjent: Powiat Siedlecki

Całkowita wartość projektu: 8 710 895,38 zł

Kwota dofinansowania: 5 226 537,22 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków – Żuków  

Beneficjent: Powiat Siedlce

Całkowita wartość projektu: 5 159 707,45 zł

Kwota dofinansowania: 3 095 824,47 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce – droga krajowa nr 2

Beneficjent: Powiat Siedlce

Całkowita wartość projektu: 4 060 334,03 zł

Kwota dofinansowania: 2 436 200,41 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych