Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Radomskie placówki zdrowia zostaną doposażone w specjalistyczny sprzęt medyczny. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymają ponad 15,6 mln zł dofinansowania z UE. Inwestycje w nowoczesną aparaturę to nowe możliwości na poszerzanie diagnostyki i leczenia wielu chorób, np. kardiologicznych, układu krążenia czy układu oddechowego. Dzisiaj umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz beneficjenci.

Aparatura dla poradni działających w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz Centralnej Sterylizatorni

Już niebawem radomski szpital miejski wzbogaci się o nowoczesny specjalistyczny sprzęt dla poradni kardiologicznej, gastroenterologicznej, a także poradni dla dzieci i młodzieży. Unijne wsparcie pozwoli na dostosowanie szpitalnych pomieszczeń do potrzeb kupowanej aparatury oraz usunięcie barier architektonicznych. To dobra wiadomość dla osób borykających się z chorobami kardiologicznymi, neurologicznymi, układu pokarmowego, oddechowego, czy chorobami wątroby. Dofinansowanie przeznaczone zostanie również na przebudowę pomieszczeń i wyposażenie Centralnej Sterylizatorni, w której dezynfekcji poddawane będą narzędzia i sprzęty wykorzystywane w szpitalu.

Tym razem podpisujemy umowy dla szpitali, będą to zakupy specjalistycznego sprzętu medycznego, rozszerzenie diagnostyki i terapii w placówkach ochrony zdrowia w Radomiu, Lipsku i powiecie zwoleńskim. Łącznie przekażemy ponad 15,6 mln zł z UE – powiedział marszałek Adam Struzik – W ramach aktualizacji budżetu, Sejmik Województwa podjął decyzję o dodatkowym dofinansowaniu naszych placówek medycznych. Ochrona zdrowia to obszar, który ciągle potrzebuje wsparcia. Dbamy, żeby jakość leczenia była jak najlepsza.

 

Wymiana sprzętu medycznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu otrzyma dofinansowanie z UE na doposażenie  w sprzęt medyczny bloku operacyjnego, szpitalnego oddziału ratunkowego, oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej, oddziału chirurgii ogólnej i oddziału chorób płuc. Nowa aparatura trafi też do pracowni endoskopii oraz rentgenodiagnostyki ogólnej.

Subregion radomski bardzo czekał na podpisanie tych umów, potrzeby szpitali są ogromne. Cieszę się, że pojawiły się oszczędności w budżecie RPO WM, które pozwoliły dofinansować te projekty. Samorząd województwa konsekwentnie realizuje regionalne instrumenty w aspekcie zdrowia – podkreślał wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

Nowoczesny sprzęt do diagnostyki i leczenia w SPZZOZ w Lipsku

Zakupiona dzięki unijnemu dofinansowaniu aparatura dla Szpitala w Lipsku będzie wykorzystywana do diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych, chorób układu krążenia, układu kostno-mięśniowo-stawowego oraz chorób układu oddechowego. Trafi ona na oddziały: Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej, Rehabilitacji, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz Poradni Kardiologicznej. Dzięki tym środkom poszerzony zostanie zakres opieki  specjalistycznej.

 

Modernizacja i zakup sprzętu dla czterech poradni specjalistycznych w Zwoleniu 

SPZZOZ w Zwoleniu zyska nowoczesny sprzęt medyczny pracowni rentgenodiagnostyki, poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej, poradni otolaryngologicznej oraz okulistycznej. W ramach projektu zmodernizowane zostaną również pomieszczenia poradni. Realizacja tej inwestycji to przede wszystkim lepsze warunki leczenia pacjentów, ale też większa skuteczność diagnostyki chorób. Dodatkowo, skróceniu ulegnie czas oczekiwania na wynik badania, co przyśpieszy postawienie diagnozy i ustalenia terapii przez lekarza.

 

 

  1. Tytuł projektu: Doposażenie szpitala wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Sterylizatorni oraz zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wraz z przebudową przychodni przyszpitalnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego

Beneficjent: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

Całkowita wartość projektu: 10 259 836,26 zł

Kwota dofinansowania: 5 341 273,71 zł

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

  1. Tytuł projektu: Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 8 611 102,01 zł

Kwota dofinansowania: 6 888 881,61

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

  1. Tytuł projektu: Doposażenie placówek Szpitala w specjalistyczny sprzęt medyczny służący poprawie jakości usług oraz diagnozowaniu i leczeniu schorzeń zgodnie z Policy Paper

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Całkowita wartość projektu: 2 775 410,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 219 344,00 zł

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

  1. Tytuł projektu: Poprawa efektywności działania istniejących Poradni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej poprzez zakup sprzętu specjalistycznego II Etap

Beneficjent: Powiat Zwoleński

Całkowita wartość projektu: 757 295,00 zł

Kwota dofinansowania: 603 376,00 zł

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

Autor zdjęć: Dawid Ruszczyk

 

 

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś