Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ostrołęka stawia na ekologię i czyste powietrze. Dzięki wsparciu z UE przyznanemu przez samorząd województwa mazowieckiego w pięciu budynkach socjalnych wymienione zostaną piece. Dodatkowo w czterech z nich przeprowadzona zostanie termomodernizacja. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt ten otrzyma blisko 1,5 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 oraz budżetu państwa. Dziś umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz prezydent miasta Ostrołęki Łukasz Kulik.

 

Dzięki unijnemu wsparciu w pięciu wielorodzinnych budynkach socjalnych w Ostrołęce wykonana zostanie kompleksowa wymiana nieefektywnego ekologicznie systemu grzewczego m.in.: pieców kaflowych i westfalek na niskoemisyjne nowoczesne urządzenia. Modernizacja obejmie budynki znajdujące się przy ul. Sienkiewicza 46 i 48 oraz przy ul. Padlewskiego 51A, 51B i 51C. Budynki przy ul. Sienkiewicza podłączone zostaną do centralnego ogrzewania, natomiast budynki przy ul. Padlewskiego do istniejącej sieci gazowej. Poza wymianą pieców cztery z nich przejdą termomodernizację.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza, ograniczy emisję gazów cieplarnianych i pyłów powstałych w wyniku spalania paliw kopalnych, a także obniży koszty energii cieplnej i elektrycznej.

 

Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce

Beneficjent: Miasto Ostrołęka

Całkowita wartość projektu: 1 803 934,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 494 729,78 zł (1 443 147,20 zł EFRR + 51 582,58 zł BP)

Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś