Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ostrołęka stawia na ekologię i czyste powietrze. Dzięki wsparciu z UE przyznanemu przez samorząd województwa mazowieckiego w pięciu budynkach socjalnych wymienione zostaną piece. Dodatkowo w czterech z nich przeprowadzona zostanie termomodernizacja. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt ten otrzyma blisko 1,5 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 oraz budżetu państwa. Dziś umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz prezydent miasta Ostrołęki Łukasz Kulik.

 

Dzięki unijnemu wsparciu w pięciu wielorodzinnych budynkach socjalnych w Ostrołęce wykonana zostanie kompleksowa wymiana nieefektywnego ekologicznie systemu grzewczego m.in.: pieców kaflowych i westfalek na niskoemisyjne nowoczesne urządzenia. Modernizacja obejmie budynki znajdujące się przy ul. Sienkiewicza 46 i 48 oraz przy ul. Padlewskiego 51A, 51B i 51C. Budynki przy ul. Sienkiewicza podłączone zostaną do centralnego ogrzewania, natomiast budynki przy ul. Padlewskiego do istniejącej sieci gazowej. Poza wymianą pieców cztery z nich przejdą termomodernizację.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza, ograniczy emisję gazów cieplarnianych i pyłów powstałych w wyniku spalania paliw kopalnych, a także obniży koszty energii cieplnej i elektrycznej.

 

Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce

Beneficjent: Miasto Ostrołęka

Całkowita wartość projektu: 1 803 934,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 494 729,78 zł (1 443 147,20 zł EFRR + 51 582,58 zł BP)

Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych