Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Między 9 a 20 września w Ostrołęce, Korczewie, Radomiu, Płońsku i w Płocku odbyły się konferencje regionalne na temat funduszy europejskich w województwie. Były one podsumowaniem sukcesów i aktywności beneficjentów z danego regionu. Podczas konferencji była również szansa uzyskania informacji o wciąż dostępnych możliwościach uzyskania dotacji i pożyczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W 2019 roku minęło 15 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej, a także 20 lat od powstania województwa mazowieckiego. Uczestnicy konferencji mogli przekonać się jak zmieniło się Mazowsze i jego podregiony. Wydarzenia dawały również szansę zapoznania się z możliwościami uzyskania unijnych dotacji i pożyczek oraz spojrzenia w przyszłość regionu.

Organizatorem konferencji była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych we współpracy z beneficjentami funduszy europejskich oraz instytucjami finansowymi: Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. Wydarzenia odbywały się w wyjątkowych miejscach na Mazowszu, które same skorzystały z dofinansowania ze środków europejskich.

Pierwsza część konferencji poświęcona była podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć, uzyskanych dzięki wsparciu funduszy europejskich. Od 2004 roku na Mazowsze trafiło ponad 17 mld zł z UE, które pomogły w realizacji przeszło 11 tys. projektów.

Obecny na ostatniej konferencji regionalnej w Płocku marszałek Adam Struzik zwracał uwagę na ogromne sukcesy województwa mazowieckiego, które – również dzięki funduszom europejskim – stało się jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Europie i wiodącym regionem w Polsce.

O statystycznym podziale województwa dzięki któremu obszar pozametropolitarny może liczyć na większe wsparcie mówiła dr Elżbieta Kozubek, dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Zaprezentowała ona uczestnikom założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Nowy podział statystyczny województwa i nowa perspektywa unijna 2021-2027 to nie jedyne przesłanki aktualizacji Strategii. Istotne są też uwarunkowania formalno-prawne, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Na konferencjach dużo miejsca poświęcono finansowaniu różnych inicjatyw poprzez pożyczki. Możliwości finansowania w ten sposób przedsięwzięć zaprezentowali przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Getin Noble Bank SA, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. Uczestnicy konferencji mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji dotyczących możliwości wsparcia.

Mimo że każda konferencja regionalna przebiegała według tego samego planu, każda z nich była jednak unikalna i niepowtarzalna. Zgodnie z ekologiczną tradycją Centrum Natura, w którym odbyła się ostrołęcka konferencja, w ogrodzie Centrum Dyrektor MJWPU Mariusz Frankowski posadził drzewo. Na sali Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku, obecni byli uczniowie miejscowych szkół. Przygotowali oni specjalne tabliczki z nazwami projektów zrealizowanych dzięki środkom RPO WM. W Płocku wszyscy uczestnicy byli świadkami podpisania przez marszałka Adama Struzika i dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku Stanisława Kwiatkowskiego umowy na 3,3 mln zł unijnego dofinansowania.

 

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z sesji „Od pomysłu do finansowania – przegląd możliwości”.

KPK_IF_pożyczki_dla_przedsiębiorstw

Pożyczki_dla_Firm_Mazowiecki_Regionalny_Fundusz_Pożyczkowy

RPO_WM_BGK_Jeremie_pożyczki_dla_biznesu

RPO_WM_Pożyczki_na_efektywność_energetyczną

RPOWM_BGK_rewitalizacja_JESSICA

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś