Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dobre wieści dla mieszkańców powiatu wyszkowskiego. Dzięki wsparciu unijnemu w wysokości ponad 7,4 mln zł już pod koniec przyszłego roku zakończona zostanie przebudowa blisko 18 km odcinka drogi powiatowej prowadzącej przez gminy Brańszczyk i Długosiodło. Poza tym ponad 5,2 mln zł przeznaczonych zostanie na termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej, tj. Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie, Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie, budynku głównego DPS w Brańszczyku, a także „Hostelu” oraz internatu na terenie DPS Brańszczyk. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 12,6 mln zł wsparcia ze środków RPO WM 2014-2020. Dzisiaj umowy o dofinansowanie podpisali – wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz przedstawiciele powiatu wyszkowskiego. 

Przebudowa drogi powiatowej na terenie gmin Brańszczyk i Długosiodło

To dobra informacja dla użytkowników dróg w powiecie wyszkowskim. Już pod koniec przyszłego roku będą oni mogli bezpiecznie podróżować po przebudowanym odcinku drogi na terenie Gminy Brańszczyk i Długosiodło. Realizacja inwestycji poprawi spójność regionalną sieci drogowej z drogami krajowymi, w tym z siecią transportową TEN-T. W ramach projektu wykonana zostanie nowa nawierzchnia na odcinku blisko 18 km. Szerokość jezdni zostanie poszerzona do 6m, przebudowane zostaną trzy skrzyżowania i trzy mosty. Poza tym powstanie prawie 5 km nowych chodników i ponad 12 km ścieżek rowerowych. Przebudowane zostaną rowy, pobocza a także przepusty. Pojawią się też nowe oznaczenia poziome i pionowe.

Tytuł projektu: Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T.

Beneficjent: Powiat Wyszkowski

Całkowita wartość projektu: 12 338 122,11 zł

Kwota dofinansowania: 7 402 873,26 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Dzięki wsparciu ze środków unijnych przeprowadzona zostanie kompleksowa  termomodernizacja w pięciu budynkach użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego, tj. w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie, Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie, budynku głównym DPS w Brańszczyku, a także „Hostelu” i internacie na terenie DPS Brańszczyk. Prace remontowo-budowlane obejmą m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów. Poza tym wykonany zostanie remont schodów, pochylni, wymiana rynien, a także dachów i kominów. Przeprowadzona zostanie też modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, a na dachu budynku głównego DPS w Brańszczyku zamontowane będą instalacje solarne. Realizacja projektu umożliwi racjonalną i oszczędną gospodarkę zasobami energetycznymi w budynkach. Zmniejszą się koszty eksploatacyjne, a także emisja zanieczyszczeń do środowiska.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego-etap II

Beneficjent: Powiat Wyszkowski

Całkowita wartość projektu: 8 216 881,36 zł

Kwota dofinansowania: 5 285 425,42 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych.

Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś