Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dobre wiadomości dla pacjentów i pracowników Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu oraz Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego. Dzięki wsparciu unijnemu w obu placówkach zostaną wprowadzone nowe usługi świadczone drogą elektroniczną. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają wsparcie w łącznej wysokości 11 mln zł. Dziś umowy w tej sprawie podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski, Włodzimierz Guzowski, dyrektor szpitala w Krychnowicach oraz Marek Pacyna, dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. 

Informatyzacja Szpitala Psychiatrycznego w Krychnowicach

Dzięki wsparciu ze środków unijnych system informatyczny szpitala dostosowany zostanie do wdrożenia e-usług dla pacjentów, pracowników i kontrahentów. W ramach projektu istniejący system zostanie rozbudowany zarówno w części medycznej jak i administracyjno-zarządczej. Ułatwi to pacjentom kontakt ze szpitalem, bo dzięki e-usługom wiele spraw będą mogli załatwić  drogą elektroniczną. Natomiast kadra zarządzająca będzie mogła sprawnie monitorować stan finansów i koszty ponoszone w placówce. W ramach projektu zakupione zostaną infokioski, serwery, sprzęt komputerowy, kolektory danych, skanery, drukarki oraz niezbędne oprogramowania. Stworzony zostanie Elektroniczny Portal Pacjenta, a w ramach niego: e-rejestracja, e-wyniki, e-konsultacje, e-depozyty, e-administracja i telemedycyna. Dzięki tej inwestycji zostanie usprawniona organizacja wewnętrzna szpitala oraz obsługa pacjentów. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z radomskim Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Sp z o.o. i Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego.

Tytuł projektu: E-zdrowie – II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Beneficjent: Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Całkowita wartość projektu: 2 500 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 000 000,00 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

Rozwój e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym

W ramach projektu już w drugiej połowie 2019 w placówce powstanie platforma świadczenia e-usług oraz wdrożony zostanie system Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Uruchomiony zostanie portal e-pacjent, który obejmie m.in. e-rejestrację, e-powiadomienia czy e-terminarz zapewniające bezpieczeństwo przesyłania informacji. Poza tym zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, serwery i oprogramowanie. Prowadzone będą szkolenia personelu, a pomieszczenia zostaną dostosowane do nowych potrzeb informatycznych. Dzięki realizacji projektu zwiększy się dostępność, stopień wykorzystania i jakość usług świadczonych przez szpital. Partnerami projektu są: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chlewiskach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku oraz Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach.

Tytuł projektu: Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. 

Beneficjent: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

Całkowita wartość projektu: 11 357 288,40 zł

Kwota dofinansowania: 8 995 872,00 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś