Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ponad 10,4 mln zł unijnego wsparcia trafi w najbliższym czasie do Płocka. Decyzję w tej sprawie podjął zarząd województwa mazowieckiego. Środki te zostaną przeznaczone na przebudowę ulicy Przemysłowej, Kostrogaj i Wiadukt w Płocku stanowiących jeden ciąg drogowy. Projekt przewiduje też budowę niezbędnej infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo m.in. obustronne ciągi piesze, przejścia dla pieszych z azylami, sygnalizację świetlną, ścieżkę rowerową czy przystanki autobusowe. Umowę o dofinansowanie projektu podpisał marszałek Adam Struzik i prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Podpisujemy umowę, która stanowi znakomite uzupełnienie dotychczasowych inwestycji. Budowa wiaduktu uruchomi strefę przemysłową w Płocku, a ponadto zdecydowanie zwiększy komfort i bezpieczeństwo jazdy mieszkańców miasta. Gratuluję władzom Płocka tak sprawnego pozyskiwania środków unijnych. Przypomnę, że uzyskanie dofinansowania na drogi lokalne – miejskie jest możliwe tylko dzięki bardzo trudnym i twardym negocjacjom z Komisją Europejską. Gdyby nie nasz autorski pomysł dotyczący stworzenia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na Mazowszu nie byłoby możliwości realizacji tego typu projektów – powiedział Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego.

 Dzięki wsparciu ze środków unijnych w Płocku zostanie przebudowanych 2,2 km dróg powiatowych. Inwestycja obejmie ulice Przemysłową, Kostrogaj i Wiadukt stanowiące jeden ciąg drogowy. Przebudowane zostaną skrzyżowania, zjazdy, parkingi i chodniki. Powstaną nowa ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy i sieć oświetlenia ulicznego. Wybudowana zostanie też kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Poza tym, zostaną wykonane przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowej (do granicy pasa drogowego) i kanalizacji deszczowej (do granicy pasa drogowego). Projekt będzie realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku.

Rozwój Miasta Płocka, jak i całego Mazowsza jest dla nas bardzo ważną sprawą. A ten projekt to możliwość realizacji inwestycji, na którą mieszkańcy musieli czekać aż 40 lat. Ma ona ogromne znaczenie dla rozwoju strefy przemysłowej w mieście. Daje możliwości rozwoju wielu firmom lokalnym poprzez np. utworzenie centrów logistycznych – powiedział Andrzej Nowakowski prezydent miasta Płocka.

Tytuł projektu: Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego ulicy Przemysłowej, ulicy Kostrogaj i Wiadukt w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlu Łukasiewicza i Trzepowo

Beneficjent: Gmina Miasto Płock

Całkowita wartość projektu: 22 492 787,00 zł

Kwota dofinansowania: 10 428 000,00 zł

Działanie: 7.1 Transport drogowy

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu.

Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś