WEBINARIUM – „Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. RPMA.02.01.02-IP.01-14-106/20