Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – konkurs nr RPMA. 10.03.03-IP.01-14-077/18