Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Pliki do pobrania:

 

Skład osobowy KM

 

CII posiedzenie KM – OBIEGOWO

kryteria 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza

Protokół obiegowy CII KM RPO WM

Uchwała 2.1.1

Uchwała 4.3.1

Uchwała 4.3.2

kryteria 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

kryteria 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT

 

CI posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy CI KM RPO WM

Broszura RPOWM za rok 2023 27 03 ENG

Sprawozdanie roczne RPO WM 2014-2020 – 2022 r.

Broszura RPOWM za rok 2023 27 03 PL

Uchwała Sprawozdanie roczne 2022

 

C posiedzenie KM – OBIEGOWO

Kryteria wyboru projektów 9.2.1

Kryteria wyboru projektów 10.1.1

Protokół obiegowy C

Uchwała 9.2

Uchwała 10.1.1

 

XCIX posiedzenie KM – OBIEGOWO

Kryteria wyboru projektów 1.2 B+R

Kryteria wyboru projektów 1.2 ZAPLECZE

Protokół obiegowy

Uchwała Działanie 1.2 Projekty badawczo-rozwojowe B+R

Uchwała Działanie 1.2 Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego

Uchwała Systematyka Kryteriów konkursowych i pozakonkursowych EFRR

Kryteria Systematyka Zał. 3a SZOOP – rozstrzygające 1.2

 

XCVIII Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół XCVIII Komitetu Monitorującego RPO WM 14-20

Prezentacja FEM_2021-2027_15.12.2022_KM

Prezentacja KM Działanie 3.3

REACT-EU prezentacja Komitet Monitorujacy w dniu 15.12.2022

projekt uchwały Działanie 3.3

Uchwała Działanie 3.3

AGENDA XCVIII posiedzenia KM

 

Harmonogramy posiedzeń KM

Harmonogram posiedzeń KM na 2020 r
Harmonogram posiedzeń KM na 2019 r
Informacja dot. RODO – KM RPO WM 14-20 [Publikacja 13.07.2018] 

XCVII Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy XCVII

Uchwała Plan Ewaluacji RPO

Plan Ewaluacji RPO WM 2014-2020

 

XCVI Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy

Oświadczenie nr 1 do regulaminu prac KM

Uchwała zmiana Regulaminu prac KM rm

 

XCV Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy XCV

Uchwała Zmiany RPO

Tabela Zmian RPO WM 2014-2020

 

XCIV Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy XCIV

Uchwała Działanie 9.1

Kryteria działanie 9.1 na 2022

Uchwała Działanie 10.3

Kryteria działanie 10.3.1 na 2022

 

XCIII Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół z XCIII obiegowego posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr 8/XCIII/2022 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Tabela zmian RPO WM stanowiąca załącznik do Uchwały Nr 8/XCIII/2022 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

XCII Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy XCII

Uchwała REACT-UE dla e-usług na Mazowszu typ projektów informatyzacja służby zdrowia

Kryteria REACT-EU dla e-usług na Mazowszu typ projektów Informatyzacja służby zdrowia

 

XCI Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy XCI

Uchwała Zmiany RPO rm

Tabela Zmian RPO WM 2014-2020

 

XC Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Sprawozdanie roczne

Protokół obiegowy XC

Uchwała Sprawozdanie roczne za 2021 r

 

LXXXIX Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy LXXXIX

Uchwała Zmiany RPO

Tabela Zmian do Uchwały Zmiany RPO

 

LXXXVIII Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy LXXXVIII

Uchwała REACT-UE

Kryteria wyboru REACT- UE 12.2 Geoinformacja i e-kultura 29.04

 

LXXXVII posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy LXXXVII

Uchwała LXXXVII zmiany RPO

KM_TabelaZmian_RPO_WM_2014-2020_6.0_2022-03-17

 

LXXXVI Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy LXXXVI

Kryteria Mazowsze dla Ukrainy

Uchwała Pomoc Ukrainie

 

LXXXV Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Informacja o postępach we wdrażaniu Strategii komunikacji w 2020 roku

Uchwała Plan Ewaluacji RPO

Protokół obiegowy LXXXV

PlanEwaluacji RPO WM 2014-2020

 

LXXXIV Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół LXXXIV- 7 października 2021

Prezentacja: Ewaluacja podsumowująca dotycząca systemu realizacji RPO WM 2014-2020

Prezentacja FEM 2021-2027

 

Regulamin prac KM

Regulamin KM RPO WM 2014-2020
Załącznik nr 1 do regulaminu prac KM
Załącznik nr 2 do regulaminu prac KM
Załącznik nr 3 do regulaminu prac KM
Załącznik nr 4 do regulaminu prac KM
Załącznik nr 4.1 do regulaminu prac KM

Powołanie KM

Materiały dla członków KM

Archiwum wpisów – przed rokiem 2021: Zobacz tutaj

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś