4.3.2 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Mobilność miejska w ramach ZIT – RPMA.04.03.02-IP.01-14-053/17