4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Parkingi ,,Parkuj i Jedź” – RPMA.04.03.02-IP.01-14-011/16