10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych – RPMA.10.02.00-IP.01-14-083/19