Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Do misji Unii Europejskiej należy zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminacji, propagowanie sprawiedliwości społecznej oraz równości wszystkich obywateli. Aby sprostać zmianom zachodzącym we współczesnym świecie utworzono Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Dokument zawiera wszystkie prawa osobiste, obywatelskie, polityczne, gospodarcze i społeczne przysługujące obywatelom UE. Do gwarantowanych w dokumencie praw należy m.in. godność, wolność, równość i solidarność. Karta obejmuje również tzw. prawa podstawowe trzeciej generacji, jak: ochrona danych osobowych, gwarancje w zakresie bioetyki oraz przejrzysta administracja. Zapoznaj się z Kartą Praw Podstawowych i bądź świadomym obywatelem Unii Europejskiej.  

 

Na grafice znajduje się hasło: Poznaj prawa przysługujące obywatelom Unii Europejskiej. Obok zdjęcie kobiety trzymającej flagę Unii Europejskiej

 

Co reguluje Karta Praw Podstawowych?

 

Kraje członkowskie Unii Europejskiej łączy nie tylko więź gospodarcza czy polityczna, ale również wspólny system wartości. Do fundamentalnych zasad europejskich należy m.in. poszanowanie ludzkiej godności, wolności oraz równości. Wszystkie prawa przysługujące obywatelom UE zostały ujęte w Karcie Praw Podstawowych. Karta stała się prawnie wiążąca w UE wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony w grudniu 2009 r. W dokumencie szczegółowo opisano takie prawa jak: godność i wolność człowieka, równość wszystkich obywateli wobec prawa, solidarność, prawo obywatelskie oraz prawo do bezstronnego wymiaru sprawiedliwości. Ponadto w Karcie uwzględniono prawa podstawowe trzeciej generacji, niezbędne we współczesnym świecie.

  • Godność człowieka

Godność człowieka jest nienaruszalna i stanowi fundament wszystkich praw podstawowych. Musi być szanowana i chroniona. Godność jednostki to prawo do życia, do integralności, zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania, a także zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej.

  • Wolność

Na wolność jednostki składa się m.in. prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego, ochrona danych osobowych, a także wolność myśli, sumienia i religii oraz prawo do nauki i prawo do azylu.

  • Równość

Wszyscy obywatele UE są równi wobec prawa. Zakazana jest wszelka dyskryminacja. Należy szanować różnorodność kulturową, religijną oraz językową. Ponadto karta obejmuje również prawa dzieci, osób w podeszłym wieku, a także osób z niepełnosprawnościami.

  • Solidarność

Solidarność obejmuje m.in. prawo pracowników do informacji i konsultacji w ramach przedsiębiorstwa, dostęp do pośrednictwa pracy, ochronę w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy oraz należyte i sprawiedliwe warunki pracy.

  • Prawa obywatelskie

Obywatele UE mają prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach lokalnych, a także zwrócenia się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium Państw Członkowskich.

 

Ponadto w ramach podstawowych praw trzeciej generacji obywatelom UE przysługuje również ochrona danych osobowych, gwarancje w zakresie bioetyki oraz prawo do przejrzystej administracji.

 

Więcej informacji znajduje się tutaj

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś