Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wytyczne to dokument, który ma zapewnić jednolite warunki i procedury sprawozdawczości dla programów finansowanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020. Skierowane są do instytucji zarządzającymi programami i zawierają założenia systemu sprawozdawczości i monitorowania, zakresu tematycznego oraz wzory poszczególnych sprawozdań, a także terminy sprawozdawczości.

W związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej może skorzystać ze specjalnych rozwiązaniach, które będą wspierały realizację programów operacyjnych. Takim działaniem jest właśnie częściowe zawieszenie wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020. Instytucje Zarządzające programami na lata 2014-2020 będą mogły przedkładać do Komisji Europejskiej sprawozdania za rok 2019 w terminie do dnia 30 września 2020 r.

Słuszne decyzje

Podjęte rozwiązania wspierają Instytucje Zarządzające, które w czasach pandemii mierzą się z problemami, zarówno instytucjonalnymi, jak i personalnymi. Teraz IZ będą miały więcej czasu na pozyskanie informacji niezbędnych do sporządzenia i przedłożenia do KE sprawozdań z wdrażania programów operacyjnych w 2019 roku.

 

Termin zawieszenia

Stosowanie Wytycznych podlega częściowemu zawieszeniu od 24 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  Pełna treść dokumentu znajduje się tutaj: https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/wytyczne-w-zakresie-sprawozdawczosci-na-lata-2014-2020/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych