Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostki Wdrażania Programów Unijnych informuje, że na podstawie decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego, w przypadku projektów zgłoszonych do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, możliwe będzie dostarczenie pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych po podpisaniu umowy. Należy jednak zastrzec, że płatności na rzecz beneficjentów będą mogły być dokonane dopiero po dostarczeniu ww. dokumentów. 

Powyższa możliwość dotyczy następujących konkursów:

  • RPMA.03.01.01-IP.01-14-016/16 – uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych;
  • RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 – infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych (OZE);
  • RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;
  • RPMA.04.03.02-IP.01-14-009/16 – rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa;
  • RPMA.04.03.02-IP.01-14-011/16 – rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Parkingi ,,Parkuj i Jedź”;
  • RPMA.05.02.00-IP.01-14-014/16 – rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
  • RPMA.05.03.00-IP.01-14-012/16 – wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych;
  • RPMA.05.03.00-IP.01-14-013/16 – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie;
  • RPMA.05.04.00-IP.01-14-002/15 – ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych; budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków; projekty ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego i promujące lokalne zasoby przyrodnicze dotyczące infrastruktur w ramach RPOWM2014-2020.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś